I’d like to learn more about Campaign Creators!

Nytt sätt att tidrapportera i Timeplan

Nu lanserar vi ett nytt sätt att registrera arbetstid i Timeplan - snabbt och enkelt kan era medarbetare endast rapportera in sina avvikelser från ordinarie planering direkt i vår personalapp! 

Tidrapport i Timeplan-1Rapportera endast den tid som avviker!
Idag är det vanligt att företag använder sig av avvikelserapportering vid registrering av arbetstid. Det betyder att medarbetaren endast tidrapporterar det som avviker från sin ordinarie arbetstid istället för att rapportera all sin tid varje dag. Avvikelser kan till exempel vara  VAB, sjukdom, övertid eller flextidOavsett hur ni registrerar arbetstid idag är avvikelser och frånvaro grundläggande och något som direkt påverkar medarbetarnas lön i slutänden. Underlaget för dessa är avgörande för att er löneadministration ska kunna redovisa korrekt och fullständig information för att kunna betala ut rätt löner. 

Vanligt förekommande avvikelser
Timeplan stödjer alla typer av aktiviteter och avvikelser som ligger till grund för era löner, kostnadsersättningar och frånvaro. Ni har möjlighet att skräddarsy och anpassa avvikelser efter er verksamhet.

 • Flex
  Flextid innebär att medarbetaren har en viss tid som ska arbetas men att det finns en flexibilitet rörande när arbetet ska utföras. Man kan ha har ett flexspann på några timmar på morgonen när arbetet bör påbörjas och ett liknade spann på eftermiddagen när arbetet ska slutföras. 

 • Komp 
  Komptid är så kallad kompensationsledighet och innebär att ersättning för övertid ges i form av ledighet. Ersättningen avser arbetad tid före och efter ordinarie arbetstid per dag. Ett krav för att det ska räknas som övertid är att den är beordrad.

 • OB
  OB (obekväm arbetstid) innebär att den ordinarie arbetstiden är förlagd helt eller delvis till kvällar och helger. Många verksamheter ger medarbetare extra ersättning på obekväm arbetstid vilket regleras i kollektivavtalet. 

 • Övertid och mertid
  Övertid och medtid är tid medarbetaren blir ombedd att arbeta utöver sin ordinarie arbetstid. Detta kallas övertid vid heltidsanställning och mertid vid deltidsanställning. 

Läs mer om vår nyhet här!

Mockup avvikelserapportering

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Tips för att fortsätta coronasäkra din arbetsplats

Tips, Information, Personal

Sen Covid-19 bröt ut i början av 2020 har inget varit sig likt. Många samhällen världen över har i stort sett stängt ner till och från och har påverkat alla mer eller mindre, speciellt jobbmässigt. Hemarbete, färre resor, digitala möten och skärpta hygienrutiner är bara några exempel på hur Covid-19 förändrat vårt sätt att arbeta.


Vem ska föra personalliggare?

Information, Personal

Bedriver du verksamhet inom byggbranschen, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- eller tobaksgrossist, restaurangbranschen eller kanske inom tvätteribranschen? Ja, då måste du enligt lag föra personalliggare. Men då undrar du säkert varför, vem, vad och hur? Det ska vi försöka hjälpa dig att få lite bättre koll på 😊


Dagens olika generationer på arbetsplatsen - vad karaktäriserar dem?

Vi har aldrig haft så många olika generationer på arbetsmarknaden som nu. Detta beror på att vi blir allt äldre och har möjligheten att stanna kvar längre ute i arbetslivet. Just nu finns det fyra olika generationer på arbetsmarknaden och dessa presenterar vi nedan. Det kan dock vara svårt för en chef att hantera då det inte är lätt uppfylla alla olika krav och hålla alla motiverade, från den...