I’d like to learn more about Campaign Creators!

Nytt sätt att tidrapportera i Timeplan

Nu lanserar vi ett nytt sätt att registrera arbetstid i Timeplan - snabbt och enkelt kan era medarbetare endast rapportera in sina avvikelser från ordinarie planering direkt i vår personalapp! 

Tidrapport i Timeplan-1Rapportera endast den tid som avviker!
Idag är det vanligt att företag använder sig av avvikelserapportering vid registrering av arbetstid. Det betyder att medarbetaren endast tidrapporterar det som avviker från sin ordinarie arbetstid istället för att rapportera all sin tid varje dag. Avvikelser kan till exempel vara  VAB, sjukdom, övertid eller flextidOavsett hur ni registrerar arbetstid idag är avvikelser och frånvaro grundläggande och något som direkt påverkar medarbetarnas lön i slutänden. Underlaget för dessa är avgörande för att er löneadministration ska kunna redovisa korrekt och fullständig information för att kunna betala ut rätt löner. 

Vanligt förekommande avvikelser
Timeplan stödjer alla typer av aktiviteter och avvikelser som ligger till grund för era löner, kostnadsersättningar och frånvaro. Ni har möjlighet att skräddarsy och anpassa avvikelser efter er verksamhet.

 • Flex
  Flextid innebär att medarbetaren har en viss tid som ska arbetas men att det finns en flexibilitet rörande när arbetet ska utföras. Man kan ha har ett flexspann på några timmar på morgonen när arbetet bör påbörjas och ett liknade spann på eftermiddagen när arbetet ska slutföras. 

 • Komp 
  Komptid är så kallad kompensationsledighet och innebär att ersättning för övertid ges i form av ledighet. Ersättningen avser arbetad tid före och efter ordinarie arbetstid per dag. Ett krav för att det ska räknas som övertid är att den är beordrad.

 • OB
  OB (obekväm arbetstid) innebär att den ordinarie arbetstiden är förlagd helt eller delvis till kvällar och helger. Många verksamheter ger medarbetare extra ersättning på obekväm arbetstid vilket regleras i kollektivavtalet. 

 • Övertid och mertid
  Övertid och medtid är tid medarbetaren blir ombedd att arbeta utöver sin ordinarie arbetstid. Detta kallas övertid vid heltidsanställning och mertid vid deltidsanställning. 

Läs mer om vår nyhet här!

Mockup avvikelserapportering

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Leda på distans? Så här gör du!

Personal, Ledarskap

Att gå från att leda människor på en arbetsplats i en fysisk miljö till att göra det på distans är självklart en utmaning. Det ställer högre krav på dig som ledare att skapa samhörighet, föra en god dialog och uppdatera medarbetarna om mål, status, information och förväntningar de behöver. 


7 vinster med ett helintegrerat personalhanteringssystem

Tips, Personal

Hur hanterar ni personaladministrationen på företaget där du arbetar? Har ni ett program för schemaläggning och ett annat för lön samt registrerar ni era tider i Excel? Vill ni jobba mer effektivt med mindre dubbelarbete som skapar en bättre översikt av verksamheten? 


5 tips för att implementera digital tidrapportering på bästa sätt

Tidrapportering

Ni har äntligen bestämt er för att börja använda ett digitalt tidrapporteringssystem! Anledningarna till detta kan vara många t.ex. att ni vill få en bättre översikt av medarbetarnas tider, en bättre inblick i hur ert företag faktiskt presterar, ni vill kunna fakturera mer tid eller så vill ni kanske helt enkelt förbättra och effektivisera era löneunderlag.