I’d like to learn more about Campaign Creators!

Hitta motivation i vardagen!

2019 är förbi såsom julfirande och ledighet. Det är dags att sparka igång det nya året på riktigt, vilket inte är lätt såhär i början av gråa januari. Många känner att det är svårt att fokusera och få saker gjorda och kämpar för att hitta motivationen. Den kommer inte farandes i korridoren direkt utan din inre motivation är något du själv skapar och den blir då en ovärderlig förmåga.

Motivation - Hur funkar det?

Motivation i sig är något som ger oss människor drivkraft, det vill säga väcker den till handling mot ett önskat mål och lockar fram, kontrollerar, och upprätthåller vissa målriktade handlingar. Att kunna ändra vanor, ha kul på jobbet och att få gjort det man egentligen vill ha gjort är otroligt viktigt för att må bra. Dock jobbar inte alltid hjärnans inbyggda belöningssystem åt det håll vi vill utan tenderar att dras till snabba belöningar, gamla vanor och att skjuta upp krävande uppgifter.

Ett vanligt sätt att beskriva den drivkraft som får oss att skrida till verket utgår från uppdelningen mellan inre och yttre motivation. Inom psykologisk forskning används ofta begreppen intrinsic, inneboende, respektive extrinsic, extern, när man försöker förklara vilka faktorer som får oss att komma till skott och känna lust i vårt arbete.

Uppdelningen kan ibland kännas lite teoretisk, men studier på området visar att vår motivation i högsta grad påverkas av vilken form av konsekvens som följer våra handlingar – att enbart förlita sig på belöningar och uppmuntran kan ibland vara förödande för vårt intresse att fortsätta jobba.

Inre och yttre motivation 

Den inre motivationen står för dina egna behov, intressen och nyfikenhet, och kan hänga samman med sådant som värderingar och självförtroende, att till exempel dina arbetsuppgifter i sig själv känns givande. Din inre motivation är nyckeln till en balans i vardagen samtidigt som du levererar och uppfyller dina mål i ditt arbete. 

Vanliga yttre motivationsfaktorer kan vara olika belöningar till exempel i form av pengar, betyg, befordran, positiv feedback eller det omvända såsom varningar om olika typer av konsekvenser och rena bestraffningar. Den yttre motivationen är, till skillnad från den inre motivationen, beroende av omständigheter som kan förändras.

För att hitta din inre motivation behöver du stanna upp och fråga dig själv: Vad får mig att må bra? Vad är min drivkraft och vad triggar igång den? Även frågan: Hur vill jag leva mitt liv? är också relevant i sammanhanget. I dagens samhälle är vi nämligen väldigt inriktade på att leverera och att prestera i nästan allt vi gör. Vi ägnar också mycket energi på att göra andra nöjda, men vi glömmer lätt bort oss själva. Att hitta den inre motivationen är lättare sagt en gjort. Det är viktigt att ha de rätta förutsättningarna. 


4 saker som ökar din inre motivation på jobbet:

 • Kompetens
  Du känner att du gör ett bra jobb, du känner stolthet, får använda din kunskap och styrkor och får positiv feedback emellanåt.

 • Utveckling och nyfikenhet
  Du fortsätter att utvecklas och klarar nya utmaningar med tiden. Du har en vilja att bli bättre och att bemästra något och upplever att du går framåt. Du är nyfiken och vill veta vad som finns bakom nästa hörn.

 • Självbestämmande
  Du känner en frihet och har ett eget ansvar över det du gör.

 • Mening och tillhörighet
  Det finns en meningsfullhet i det du gör och ett tydligt varför. Du ser din del i helheten, känner tillhörighet och får bra respons av människorna omkring dig.

Det bästa är naturligtvis om den inre och yttre motivationen är i harmoni, då kan man verkligen åstadkomma förändringar i sin vardag! Ta några minuter och fundera hur du dagligen skulle kunna arbeta för att hitta din inre motivation och må bra samtidigt som du presterar på din arbetsplats.

Psssst! Här kommer också ett litet tips!
Slå upp förra veckan i er kalender. Fatta pennan och skriv ett I (inre motivation) respektive ett Y (yttre motivation) bakom varje aktivitet du hade inplanerad. Vad kom ur din Inre motivation och vad kom ur din Yttre motivation? Vad är det du gör för att du har ett brinnande intresse, en glöd som vägrar slockna och en vilja stark som stål? Och vad är det du gör för att du måste, för att vara andra till lags, för att du inte tror att du kan säga nej?

Fundera sen på hur du kan vända dina Y:n så att de blir till I:n?

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Vad är viktigt för din personal?

Personal

Att minska sin personalomsättning är det många chefer som vill. Dina anställda är det viktigaste du har! Vad är det egentligen din personal värderar högst och hur ska du som chef gå till väga för att tillgodose det?


Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor?

Personal, Ledarskap

Uppstår det ibland konflikter mellan dina medarbetare - som du inte riktigt vet hur du ska hantera eller ens blanda dig i? 


Så hanterar du en medarbetare som ofta är sjuk, vabbar, kommer sent eller har dålig attityd etc.

Personal, Ledarskap

Har du en medarbetare som ofta anmäler sig sjuk eller vabbar i sista sekund? Kommer ofta sent eller har en dålig attityd på jobbet? Du har säkert fått höra alla möjliga bortförklaringar till frånvaro från jobbet eller klagomål från övriga medarbetare att en specifik medarbetare sprider dålig attityd.

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska hantera dessa situationer på bästa sätt,...