I’d like to learn more about Campaign Creators!

Leda på distans? Så här gör du!

Att gå från att leda människor på en arbetsplats i en fysisk miljö till att göra det på distans är självklart en utmaning. Det ställer högre krav på dig som ledare att skapa samhörighet, föra en god dialog och uppdatera medarbetarna om mål, status, information och förväntningar de behöver. 

Här kommer 5 st användbara tips för dig som leder på distans: 
 • Behåll gamla rutiner 
  Försök att behålla samma rutiner trots att många eller alla sitter hemifrån, men i annat format. Veckomöten, avstämningsmöten, måluppföljning och annat återkommande ska ju fortsätta precis som vanligt. Här blir agendor, anteckningar och dokumentation viktigt för att mötesdeltagarna enkelt ska kunna hitta vad som sagts och blivit bestämt. Tänk också på vilka förväntningar deltagarna har på mötet och påminn i god tid vem eller vilka som bör förbereda sig.

 • Bibehåll känslan av att alla arbetar i samma team även på distans
  Även om många vi pratat med upplever att distansarbete påverkat företag positivt finns det såklart även utmaningar i vardagen i och med att alla eller de flesta jobbar hemifrån. En viktig del i arbetet är kommunikationen med sin chef och det är av yttersta vikt att denna upprätthålls även på distans. Att kommunikationen fortfarande är kontinuerlig och inte alltid måste handla om arbetet. Covid-19-utbrottet har ju inte enbart påverkat ens jobb utan även ens privatliv - mer eller mindre. Ha videosamtal ofta med dina medarbetare, både individuellt och i team. Frågan "Hur mår du" är ibland viktigare än "Hur går det". För att skapa en god teamkänsla se till att ordna en digital fika någon gång i veckan. 

 • Få teamet att leverera och prestera från hemmakontoret 
  Om det inte redan finns - skapa tydliga mål för veckan och låt var och en av medarbetarna komma fram till dem själva. Sätt upp ett snabbt check-in-möte på morgonen och på eftermiddagen. Frågor att ställa då kan exempelvis vara: Vad ska du ha gjort klart idag? Vad har du fokuserat på? Vad fungerar bra/mindre bra? Viktigt här är att inte skapa nån form av övervakning eller liknande då detta är till för du som chef ska hjälpa dina medarbetare och skapa samhörighet.

 • Kommunikation är nyckeln 
  Denna punkt hänger ihop med förgående. Som sagt där är det bra att skapa en struktur för hur ni lättare ska kommunicerar med varandra på distans. Ni kanske redan använder digitala mötesplattformar/arbetsverktyg som Microsoft Teams eller Zoom? Det är viktigt att inkludera alla i teamet så ingen känns sig bortglömd utan alla behöver bli sedda – även i den digitala plattformen.

 • Fira när ni kan 
  Fortsätt att fira tillsammans fast digitalt! Fira när ni era mål, får en ny kund, nån fyller år eller kör en digital AW vettja 😍 Att fira framgångar är ju en viktig del för att hålla både motivationen och teamkänslan uppe!


Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

6 tips på hur du som ledare tacklar humör

Tips, Personal, Ledarskap

Vi alla har dåliga dagar då precis allt verkar gå fel och då den största utmaningen verkar vara är att försöka hålla humöret och modet uppe. Som ledare och chef ställs du konstant inför olika utmaningar och beslut - till exempel att hantera olika relationer, förhålla sig till olika ramar och omständigheter, se till att resultat levereras samt att motivera och leda medarbetare och dessutom hela...


5 tecken som tyder på att ni behöver ett schemaläggning- och tidrapporteringsprogram

Tidrapportering, Löner, Schemaläggning,

Många verksamheter är beroende att på något sätt registrera tid och lägga upp scheman för de anställda. Personalhantering är något som man ständigt behöver arbeta med, och med ett bra schemaläggning- och tidrapporteringsprogram blir jobbet avsevärt lättare. Du kan få hjälp med tidrapportering, schemaläggning, lönehantering samt kommunikation för ert företag. Men hur vet en egentligen när...


Leda på distans? Så här gör du!

Personal, Ledarskap

Att gå från att leda människor på en arbetsplats i en fysisk miljö till att göra det på distans är självklart en utmaning. Det ställer högre krav på dig som ledare att skapa samhörighet, föra en god dialog och uppdatera medarbetarna om mål, status, information och förväntningar de behöver.