I’d like to learn more about Campaign Creators!

Korttidspermittering - vad, varför och hur?

I slutet av mars beslutade regeringen om förstärkt stöd under 2020 vid korttidsarbete så kallat korttidspermittering på grund av rådande coronavirus. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än ens ordinarie arbetstid, där arbetsbefrielse till viss del införs med stöd av ett kollektivavtal under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än vanligt.

Vad innebär det statliga stödet?


Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaden under 2020 innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Syftet är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris i och med covid-19 ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och snabbt kunna växla upp igen när läget vänder. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

 

Vilka har rätt till att nyttja korttidsarbete? 

De som får nyttja korttidsarbete är egentligen alla arbetsgivare som är juridiska personer eller bedriver en näringslivsverksamhet. har ett kollektivavtal om arbetstidsförkortningen, med undantag för vissa offentliga aktörer. 

Förmånen gäller ej:

  • Kommuner och kommunalförbund
  • Aktiebolag 
  • Handelsbolag 
  • Föreningar och stiftelser 

Man kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.Tänk på att ni också behöver ingå i lokala avtal med de facken som är parter inom avtalsområdet vad gäller just eran arbetsplats. Ansök om korttidspermitering via tillväxtverkets hemsida: https://tillvaxtverket.se/ 

 

Användare av Timeplan? Gör så här vid korttidspermittering! 

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Vad är viktigt för din personal?

Personal

Att minska sin personalomsättning är det många chefer som vill. Dina anställda är det viktigaste du har! Vad är det egentligen din personal värderar högst och hur ska du som chef gå till väga för att tillgodose det?


Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor?

Personal, Ledarskap

Uppstår det ibland konflikter mellan dina medarbetare - som du inte riktigt vet hur du ska hantera eller ens blanda dig i? 


Så hanterar du en medarbetare som ofta är sjuk, vabbar, kommer sent eller har dålig attityd etc.

Personal, Ledarskap

Har du en medarbetare som ofta anmäler sig sjuk eller vabbar i sista sekund? Kommer ofta sent eller har en dålig attityd på jobbet? Du har säkert fått höra alla möjliga bortförklaringar till frånvaro från jobbet eller klagomål från övriga medarbetare att en specifik medarbetare sprider dålig attityd.

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska hantera dessa situationer på bästa sätt,...