I’d like to learn more about Campaign Creators!

Hur du implementerar en stämpelklocka så att medarbetarna blir nöjda

Ni kan börja med att ställa er frågan varför ni behöver en stämpelklocka? Svaret brukar oftast vara att man vill tidrapportera på ett enkelt sätt och samtidigt få snabb koll på att personalen kommer och går som de ska. 

Ni sparar både tid och pengar när ni väl inför en stämpelklocka. Löneunderlagen och uträkningarna automatiseras, antalet attesteringar minskar och felaktiga tider som annars skulle kosta mycket upptäcks. Och vad är egentligen värre än ökande personalkostnader och mer tid på administrativa ärenden? Jo, missnöjda medarbetare. 

Vi på Timeplan utvecklar och säljer ett personalhanteringssytem där stämpelklockan är en viktig del. Vi har funnits i över 15 år och har stött på det ena och det andra när det gäller implementeringar av just stämpelklocka.  Det är egentligen väldigt enkelt att tidrapportera via en digital stämpelklocka - det enda som behövs är en strömkabel och wifi. Viktigt är också att kommunicera till dina medarbetare varför den införs och hur den ska användas. Annars kan det bli en klumpig implementering. Och det vill ingen ha.

Vad ska du kommunicera?
Det första som ni bör kommunicera till medarbetarna är varför stämpelklockan införs, alltså vad själva syftet är. Viktigt är att belysa vad ni vinner på att använda en.

Vi får ofta höra följande anledningar: 

  • "Den manuella hanteringen vi har idag tar alldeles för lång tid och med en stämpelklocka blir det enklare och snabbare att få rätt underlag. Det kommer också bli tydligare för alla att se vilka tider och stämplingar som ligger till grund för lönen."
  • "Avdelningscheferna lägger för mycket tid åt att kontrollera och attestera tidrapporter och det är krävande för medarbetarna att skriva tidrapporterna."
  • "Flera medarbetare skulle önska ett mer flexibelt schema och att ha flextid.  För att hantera flextiden kommer vi att införa en stämpelklocka som automatiskt registrerar er tid och på så vis uppdaterar er flexbank."

Viktigast här är att ni ser till er situation och är ärliga med era medarbetare så alla har samma förväntningar på tidrapporteringen. Vi lovar er - alla vinner på att använda en stämpelklocka för registrering av tid. 

Vill ni se hur Timeplan löser tidrapportering? Kontakta oss gärna så visar vi! 
Eller testa Timeplan här! 

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

3 steg för bästa onboardingen av nyanställda

Tips, Information, Personal

Visste du att onboarding-processen kan vara avgörande för hur väl en medarbetare kommer att lyckas och trivas på arbetsplatsen? Med en välplanerad onboarding-process ökar chansen att behålla nyanställda och påverkar deras engagemang och prestationsförmåga positivt. En bristande process kan däremot leda till tidiga uppsägningar som skapar hög personalomsättning - se därför dina anställda som en...


Tips för att fortsätta coronasäkra din arbetsplats

Tips, Information, Personal

Sen Covid-19 bröt ut i början av 2020 har inget varit sig likt. Många samhällen världen över har i stort sett stängt ner till och från och har påverkat alla mer eller mindre, speciellt jobbmässigt. Hemarbete, färre resor, digitala möten och skärpta hygienrutiner är bara några exempel på hur Covid-19 förändrat vårt sätt att arbeta.


Vem ska föra personalliggare?

Information, Personal

Bedriver du verksamhet inom byggbranschen, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- eller tobaksgrossist, restaurangbranschen eller kanske inom tvätteribranschen? Ja, då måste du enligt lag föra personalliggare. Men då undrar du säkert varför, vem, vad och hur? Det ska vi försöka hjälpa dig att få lite bättre koll på 😊