I’d like to learn more about Campaign Creators!

Hur du implementerar en stämpelklocka så att medarbetarna blir nöjda

Ni kan börja med att ställa er frågan varför ni behöver en stämpelklocka? Svaret brukar oftast vara att man vill tidrapportera på ett enkelt sätt och samtidigt få snabb koll på att personalen kommer och går som de ska. 

Ni sparar både tid och pengar när ni väl inför en stämpelklocka. Löneunderlagen och uträkningarna automatiseras, antalet attesteringar minskar och felaktiga tider som annars skulle kosta mycket upptäcks. Och vad är egentligen värre än ökande personalkostnader och mer tid på administrativa ärenden? Jo, missnöjda medarbetare. 

Vi på Timeplan utvecklar och säljer ett personalhanteringssytem där stämpelklockan är en viktig del. Vi har funnits i över 15 år och har stött på det ena och det andra när det gäller implementeringar av just stämpelklocka.  Det är egentligen väldigt enkelt att tidrapportera via en digital stämpelklocka - det enda som behövs är en strömkabel och wifi. Viktigt är också att kommunicera till dina medarbetare varför den införs och hur den ska användas. Annars kan det bli en klumpig implementering. Och det vill ingen ha.

Vad ska du kommunicera?
Det första som ni bör kommunicera till medarbetarna är varför stämpelklockan införs, alltså vad själva syftet är. Viktigt är att belysa vad ni vinner på att använda en.

Vi får ofta höra följande anledningar: 

  • "Den manuella hanteringen vi har idag tar alldeles för lång tid och med en stämpelklocka blir det enklare och snabbare att få rätt underlag. Det kommer också bli tydligare för alla att se vilka tider och stämplingar som ligger till grund för lönen."
  • "Avdelningscheferna lägger för mycket tid åt att kontrollera och attestera tidrapporter och det är krävande för medarbetarna att skriva tidrapporterna."
  • "Flera medarbetare skulle önska ett mer flexibelt schema och att ha flextid.  För att hantera flextiden kommer vi att införa en stämpelklocka som automatiskt registrerar er tid och på så vis uppdaterar er flexbank."

Viktigast här är att ni ser till er situation och är ärliga med era medarbetare så alla har samma förväntningar på tidrapporteringen. Vi lovar er - alla vinner på att använda en stämpelklocka för registrering av tid. 

Vill ni se hur Timeplan löser tidrapportering? Kontakta oss gärna så visar vi! 
Eller testa Timeplan här! 

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Leda på distans? Så här gör du!

Personal, Ledarskap

Att gå från att leda människor på en arbetsplats i en fysisk miljö till att göra det på distans är självklart en utmaning. Det ställer högre krav på dig som ledare att skapa samhörighet, föra en god dialog och uppdatera medarbetarna om mål, status, information och förväntningar de behöver. 


7 vinster med ett helintegrerat personalhanteringssystem

Tips, Personal

Hur hanterar ni personaladministrationen på företaget där du arbetar? Har ni ett program för schemaläggning och ett annat för lön samt registrerar ni era tider i Excel? Vill ni jobba mer effektivt med mindre dubbelarbete som skapar en bättre översikt av verksamheten? 


5 tips för att implementera digital tidrapportering på bästa sätt

Tidrapportering

Ni har äntligen bestämt er för att börja använda ett digitalt tidrapporteringssystem! Anledningarna till detta kan vara många t.ex. att ni vill få en bättre översikt av medarbetarnas tider, en bättre inblick i hur ert företag faktiskt presterar, ni vill kunna fakturera mer tid eller så vill ni kanske helt enkelt förbättra och effektivisera era löneunderlag.