I’d like to learn more about Campaign Creators!

Hur bra kan chefer egentligen arbetstidslagen?

Arbetstidslagen (ATL) är precis som andra lagar komplex och föränderlig. Vi träffar ofta  företag och organisationer som inte kan den tillräckligt bra vilket har bidragit till den undersökning som vi precis genomfört om just ATL. Målgruppen för undersökningen är svenska chefer och hur väl de kan arbetstidslagen. Vi har nedan samlat resultatet och kommer även på sikt att släppa en guide till chefer med personalansvar som behöver en snabb källa för att lotsa rätt i frågor om arbetstid mm.  Vill du se hela undersökningen och alla resultat?

 

Arbetstidslagen
Definition: 

Arbetstidslagen innehåller regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

Arbetsmiljöverket är den statliga myndighet som ser över arbetstidslagen och utför kontroller. Det finns många fall där arbetstidslagen i sin helhet inte är tillämpbar eller där endast vissa delar av arbetstidslagen används. I vissa kollektivavtal är arbetstidslagen ersatt med andra särskilda regler.

Arbetstidslagen består av fyra olika delar.

 • Veckoarbetstid
  Kontrollerar att den sammanlagda arbetstiden (på de arbetspass som ingår i grundschemat under varje period om sju dagar) inte överstiger 48 h eller 54 h i genomsnitt (beroende på kollektivavtal). Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden likställs semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren skulle ha arbetat med fullgjord arbetstid.
  Arbetstidslagen 10 a §

 • Nattarbete
  Kontrollerar att den anställde inte är schemalagd enligt grundschemat  mer än 8 h i genomsnitt under varje period om 24 h. Vid genomsnittsberäkningen räknas 24 h av från beräkningsperioden för varje påbörjad period om sju dagar. Arbetspass där minst 3 h av arbetspasset inträffar under perioden 22.00 - 06.00 tolkas som nattarbete.   
  Arbetstidslagen 13a §

 • Dygnsvila
  Kontrollerar att den anställde har minst 11 h sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod.
  Arbetstidslagen 13 §

 • Veckovila:
  Kontrollerar att den anställda har minst 36 h sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar.
  Arbetstidslagen 14 §

 

Statistik från vår undersökning

Vår undersökning bestod av några frågor om arbetstidslagen och hur väl cheferna följer den. Efter att deltagaren svarat skickades resultat med hur många rätt hen hade. Vi fick totalt 118 svar och genomsnittschefen hade 4.44 rätt av 7 möjliga. 

1
 

Det var många som fick alla rätt :-) Bra! Vi vet att arbetstidslagen trots allt är relativt komplex och svår att hålla koll på i detalj. Undersökningen hade ingen tidsbegränsning (det var alltså möjligt att googla sig till rätt svar).

Frågorna i undersökningen 

1. Måste veckovilan ligga under helgen?

Den som kan arbetstidslagen vet att veckovilan inte nödvändigtvis måste läggas på helgerna men bör läggas där i den mån det går. Här svarade majoriteten rätt (51%).

2

 

2. Vilken myndighet har tillsyn över arbetstidslagen?
En stor majoritet av deltagarna (97.5%) visste vilken myndighet som har tillsyn över ATL. Denna fråga fick därför procentuellt flest rätt. Det är arbetsmiljöverket som har tillsyn över arbetstidslagen.

3
 
 

3. Vilket straff kan en arbetsgivare få vid överträdelse?
Det var många (88.1%) som visste vilket typ av straff en arbetsgivare kan få vid eventuell överträdelse men det var i sammanhanget väldigt få som visste hur mycket böter/skadestånd. Färre än hälften av alla chefer svarade fel. Rätt svar är 465 kr/otillåten timme och anställd. 

4
 
 

4. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst...?
Det var förvånansvärt få som visste hur många timmar en anställd får arbeta per vecka. Den ordinarie arbetstiden är max 40 h/veckan även om det finns många fall där det överskrids. 

5
 
 

5. Är ni noga med att efterfölja arbetstidslagen?
75 % av alla som svarade följer noggrant ATL och mer än en fjärdedel a svarade att de inte alls särskilt noggranna med att efterfölja ALT. Faktum är att ca 11% var väldigt tydliga med att de inte följer lagen noga. 

 

6

 

Lyckligtvis svarade ungefär hälften att de använder ett modernt schemaläggningsprogram som sköter kontrollen mot ATL automatiskt vid schemaläggning, precis som Timeplan!

Prova Timeplan här!

 

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

3 steg för bästa onboardingen av nyanställda

Tips, Information, Personal

Visste du att onboarding-processen kan vara avgörande för hur väl en medarbetare kommer att lyckas och trivas på arbetsplatsen? Med en välplanerad onboarding-process ökar chansen att behålla nyanställda och påverkar deras engagemang och prestationsförmåga positivt. En bristande process kan däremot leda till tidiga uppsägningar som skapar hög personalomsättning - se därför dina anställda som en...


Tips för att fortsätta coronasäkra din arbetsplats

Tips, Information, Personal

Sen Covid-19 bröt ut i början av 2020 har inget varit sig likt. Många samhällen världen över har i stort sett stängt ner till och från och har påverkat alla mer eller mindre, speciellt jobbmässigt. Hemarbete, färre resor, digitala möten och skärpta hygienrutiner är bara några exempel på hur Covid-19 förändrat vårt sätt att arbeta.


Vem ska föra personalliggare?

Information, Personal

Bedriver du verksamhet inom byggbranschen, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- eller tobaksgrossist, restaurangbranschen eller kanske inom tvätteribranschen? Ja, då måste du enligt lag föra personalliggare. Men då undrar du säkert varför, vem, vad och hur? Det ska vi försöka hjälpa dig att få lite bättre koll på 😊