I’d like to learn more about Campaign Creators!

Ett tidrapporteringssystem har många fördelar

I dessa tider är det många som arbetar hemifrån vilket ställer högre krav på medarbetarna med också på digitala hjälpmedel. I och med att många inte befinner sig på sin arbetsplats sker mycket på distans så även tidsregistreringen.  

Tidrapportering hjälper till att hålla koll på alla medarbetares arbetade timmar och för att se till att alla får rätt lön för sin arbetade tid. Varför är det då så viktigt att ha ett system för allas tider? Jo vad kostar till exempel en felaktigt ifylld tidrapport ditt företag? Inte bara i pengar utan också i tid?

Ett digitalt tidrapporteringssystem hjälper er som företag oavsett storlek och bransch att slippa onödig manuell hantering av just tidrapportering. Dessutom kan ni säkerställa att löneunderlagen blir korrekta från början till slut. Helt enkelt en lönsam lösning – både för dig som chef och alla de anställda.

Fördelarna med ett digitalt tidrapporteringssystem är många och här lyfter vi fram de som vi tycker är allra viktigast:

1. Tidrapporteringen sker i realtid - var du än befinner dig 
Ett digitalt tidrapporteringssystem kommer snabbt att underlätta för er verksamhet och kännas som en självklarhet för alla medarbetare inom kort. Genom att använda en molnbaserad tjänst kan ni tidrapportera var ni än befinner er - på kontoret, ute hos kund eller kanske på väg mellan olika uppdrag. En molnbaserad tjänst fungerar via en dator, via en app i mobiltelefonen eller i surfplattan. Det enda som behövs är en internetuppkoppling.

2. Löneunderlaget blir rätt från början
Ni får exakta tider i realtid som dokumenteras direkt digitalt genom stämplingar och gör livet enklare för alla medarbetare – de som arbetar operativt men framför allt för chefer och lönepersonal. Så länge medarbetaren arbetar utan avvikelser såsom sjukdom, VAB mm behövs heller ingen attestering av tiderna av närmsta chef. 

3. Underlätta resursplaneringen och minska arbetsbelastningen
Psykisk ohälsa och stress ökar på arbetsplatser i hela Sverige och som arbetsgivare är det ens skyldighet att ha rutiner för att ta itu med detta. Genom att hålla koll på de anställdas tidrapporter finns det en god möjlighet att se arbetsbelastningen både på individnivå och på olika avdelningar, samt fånga upp de som är i riskzonen för att vara överbelastade. Genom att hålla koll på hur lång tid arbetsmomenten tar, interntid och debiterbara timmar kan tidrapporteringssystemet också underlätta resurs- och schemaplaneringen och vara ett bra verktyg i övergripande planering samt omfördelning av arbetsuppgifter och resurser.

4. Granska, utvärdera och effektivisera - bli mer lönsamma 
Ni får en tydlig och överskådlig överblick av allas tider och avvikelser och ni kan på så sätt lättare göra analyser och prognoser löpande och följa hur ni med tiden blir mer lönsamma. Ni kan följa arbetade timmar kontra planerad tid, arbeta med olika budgetar och kostnader och jämföra med utfallet. På så sätt kan ni få hintar om möjliga problem innan de uppstår. Er verksamhet blir inte bara mer effektiv utan som sagt mer lönsamhet då ni kan lägga mer tid på annat som utvecklar er. Utvärdera utförda jobb, gör djupare analyser och identifiera viktiga förbättringsmöjligheter och ta sedan lärdomar av historiken för att hitta effektivare arbetssätt, göra bättre kalkyler samt prioritera rätt sorts jobb och kunder. Medan tidrapportering i princip sköter sig själv. 

Testa vårt tidrapportering- och schemaläggningssystem Timeplan gratis här!

SKAPA GRATIS TESTKONTO HÄR

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Workforce Management - digitalisering av tidrapportering, schemaläggning och löneunderlag

Tidrapportering, Löner, Schemaläggning

Du har säkert hört ordet Workforce Management (WFM) nån gång och kanske undrat vad det faktiskt betyder i praktiken? WFM omfattar alla de aktiviteter som är nödvändiga för att skapa effektiva företag med effektiv arbetskraft.  En modern Workforce Management-lösning omfattar både mjukvara, tjänster och hårdvara för optimalt stöd av hela processen.


Vad är viktigt för din personal?

Personal

Tänk om vi visste exakt vad som krävdes för att minska personalomsättning på en arbetsplats?


Korttidspermittering - vad, varför och hur?

Information

I slutet av mars beslutade regeringen om förstärkt stöd under 2020 vid korttidsarbete så kallat korttidspermittering på grund av rådande coronavirus. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än ens ordinarie arbetstid, där arbetsbefrielse till viss del införs med stöd av ett kollektivavtal under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än vanligt.