I’d like to learn more about Campaign Creators!

5 sätt att få personalen att stanna kvar

Hög personalomsättning kan vara tungt. Duktiga och kompetenta medarbetare blir svårare och svårare att behålla allteftersom konkurrensen hårdnar. Men hur gör man då för att få de riktigt duktiga spelarna i ditt företag att stanna kvar?  

Dina medarbetares engagemang spelar en enorm roll för hur de utvecklas, presterar och känner inför valet att stanna eller lämna. Enligt den här Galliup-undersökningen känner sig 87% av alla anställda inte engagerade på sin arbetsplats. Ganska skrämmande, eller hur?

Vi på Timeplan vet att drivna medarbetare är nyckeln till att lyckas och har därför tagit fram 5 bra steg för skapa mer engagemang. Såklart jättesvåra utmaningar för ett företag som kanske har det jobbigt med att många lämnar - men å andra sidan finns det ingen genväg till att skapa engagerade medarbetare som gör det lilla extra.

 

1. Tydlig kommunikation

Luddigt va? Men det behöver det faktiskt inte vara. Med tydlig kommunikation och transparens menar vi att företaget alltid ska kommunicera på ett sätt som lämnar så få frågetecken kvar som möjligt. Det är alltid mellan raderna i kommunikationen som rykten och snack ta fart.  Genom att ta tag i det och vara så absolut uppriktig som möjlig med anledningar till varför förändringar sker så kan företaget skapa förtroende hos medarbetarna till och med genom en tuff förändring. Eftersom medarbetarna får en förståelse för varför företaget måste göra förändringen och på så sätt känner sig delaktiga i arbetet med att klara utmaningen så bra som möjligt.

Kommunikation som involverar och engagerar medarbetare kan leda till en produktivitetsökning på så mycket som 25 %. 
Av generationen Millennials (personer födda efter 1982) anser hela 84 % att öppen kommunikation är viktigare än förmåner. Känn på den!

Tydlig och transparent kommunikation handlar inte bara om traditionella kanaler som e-post, WhatsApp, Slack eller fysiska möten. Det handlar också om att använda rätt typ av verktyg. Inte verktyg som är inne just nu utan verktyg som verkligen fungerar. Det handlar om att välja en huvudkanal att kommunicera med. Att använda flera kanaler blir rörigt, och därmed otydligt. Här vill vi påstå att rätt verktyg för saker som personalhantering och schemaläggning är kritiskt när det gäller att skapa tydlig kommunikation. Idag vill alla lätt kunna logga in på en app - se vilka timmar de förväntas arbeta, registrera sig, tidrapportera, skapa sin egen överblick och så vidare. Att välja system idag är minst lika viktigt som att välja rätt kontor, systemen är en stor del av dina medarbetares vardag. Och desto bättre du gör deras vardag - desto längre stannar de hos dig.

Enligt en undersökning från GAP i USA säger 95% av alla deltidsanställda att användning av en app gör det enkelt för dem att anpassa sina scheman efter sina behov. Ingen nyhet kanske, men oerhört viktigt att ha i åtanke.

2. Skapa ett starkt "varför" 

Varför ska dina medarbetare gå upp på morgonen och gå till just DIN arbetsplats. Varför finns ni som företag? Vad är er vision? Ett bra syfte med hela verksamheten är inte bara bra för företaget utan gagnar även dina medarbetare och slutligen era kunder i allra högsta grad. Din vision och ditt syfte speglar nämligen dina värderingar och övertygelse.

Syftet med ditt företag har aldrig varit så viktigt som det är idag. Av alla Millennials är tydliga syften viktigare än någonsin. Enligt en studie från Cone Communications i USA 2016 menar 76 % att de kan tänka sig att acceptera lägre lön för att arbeta för ett socialt ansvarstagande företag, och nästan två tredjedelar skulle inte tacka ja till ett jobb om inte arbetsgivaren hade starka riktlinjer inom så kallad Corporate Social Responsibility. 

Genom att skapa ett tydligt ”varför” blir det:
- enklare för anställda att förstå vad företaget vill åstadkomma.
- lättare för de anställda att förstå sina egna roller.
- enklare att få folk att stanna kvar.

 

3. Fokusera på ständigt lärande

I informationssamhället snurrar kunskapen i en rasande fart. Idag är kunskap en färskvara som hela tiden måste uppdateras och hållas relevant. Detta gör att relativt unga medarbetare kan göra en snabb resa och bli seniora i ung ålder. Att uppmuntra medarbetare till att fördjupa sig i saker och lösningar de hittar är viktigt. Det är också oftast de bästa medarbetarna som är pigga och intresserade av att ta till sig ny kunskap, och då är det superviktigt att ni låter dem få tid till att göra det. Detta gör att de känner sig bekräftade av företaget.

Att uppmuntra alla att själva söka och hitta ny kunskap inom de områden som de arbetar inom är inte bara till en extrem fördel för de anställda - utan också en konkurrensfördel för företaget. Eftersom det är precis det som alla företag idag tävlar om - de mest kompetenta och uppdaterade medarbetarna med den mest relevanta kunskapen.

4. Prioritera välbefinnande

Det är väl knappast en hemlighet att ett företag som har glada medarbetare också leder till ökad produktivitet och minskad personalomsättning. Medan tidigare generationer har prioriterat att klättra på karriärstegen har Millennials andra prioriteringar, där välbefinnande är en av de viktigaste. Så pass viktig att Millennials accepterar en lägre lön om deras jobb får dem att må bra. Ganska rimlig prioritering ändå. Att må bra.

Från företagets håll kan ni göra enkla saker som till exempel, gratis frukt eller frukost på jobbet. Wellnessklubbar på företag har börjat poppa upp lite överallt och kommer förmodligen vara lika självklart som en HR-avdelning om 10 år. Att ta hand om sina medarbetare handlar inte bara om att betala dem en rimlig lön utan kan handla om allt ifrån bokklubbar, yoga, träningspass eller inspirationsföreläsningar.

5. Använd ny teknik 

Personer födda på 80-talet och framåt betraktar bredband och tillgång till internet närmast som en mänsklig rättighet. Internet är en naturlig del av deras vardag - de är ständigt uppkopplade oavsett vad de konsumerar. För det företag som är vaket finns det stora fördelar att använda smart teknik - allt från att effektivisera kanalerna för kommunikation, så som planering och schemaläggning till att hjälpa dina medarbetare att få bättre kontroll över sin fysiska hälsa. Företaget BP använder till exempel aktivitetsarmband som bidrar till att minska sjukkostnader bland anställda. Ett annat exempel är företaget Tesco som använder smarta armband som hjälpmedel för anställda i sina butiker. 


Letar du efter ett smart system för schemaläggning, tidrapportera och lönehantering? Boka en personlig demo med någon av våra säljare och upptäck möjligheterna med Timeplan!

 

BOKA DEMO HÄR

 

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Workforce Management - digitalisering av tidrapportering, schemaläggning och löneunderlag

Tidrapportering, Löner, Schemaläggning

Du har säkert hört ordet Workforce Management (WFM) nån gång och kanske undrat vad det faktiskt betyder i praktiken? WFM omfattar alla de aktiviteter som är nödvändiga för att skapa effektiva företag med effektiv arbetskraft.  En modern Workforce Management-lösning omfattar både mjukvara, tjänster och hårdvara för optimalt stöd av hela processen.


Vad är viktigt för din personal?

Personal

Tänk om vi visste exakt vad som krävdes för att minska personalomsättning på en arbetsplats?


Korttidspermittering - vad, varför och hur?

Information

I slutet av mars beslutade regeringen om förstärkt stöd under 2020 vid korttidsarbete så kallat korttidspermittering på grund av rådande coronavirus. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än ens ordinarie arbetstid, där arbetsbefrielse till viss del införs med stöd av ett kollektivavtal under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än vanligt.