I’d like to learn more about Campaign Creators!

Workforce Management - digitalisering av tidrapportering, schemaläggning och löneunderlag

Du har säkert hört ordet Workforce Management (WFM) nån gång och kanske undrat vad det faktiskt betyder i praktiken? WFM omfattar alla de aktiviteter som är nödvändiga för att skapa effektiva företag med effektiv arbetskraft.  En modern Workforce Management-lösning omfattar både mjukvara, tjänster och hårdvara för optimalt stöd av hela processen.

Många svenska företag använder sig fortfarande av pappersunderlag för schemaläggning, tidrapportering och löneberäkning. Genom att digitalisera hela processen, får ni korrekta löneutbetalningar, nöjdare medarbetare – och väldigt mycket tid till annat!

Med hjälp av ett Workforce Management-system kan ni optimera er produktivitet och uppnå besparingar genom att planera rätt personalresurser vid rätt tid och för rätt arbetsuppgift. Ett sådant här system säkerställer också ett korrekt och effektivt löneunderlag.

3 skäl till att digitalisera er personalhanteringsprocess: 

  • Mindre administration, mer affärsstöd och värdeskapande drift
  • Korrekta löner och transparens ökar medarbetarnas nöjdhet och förtroende
  • Snabbare insatser för att minska sjukfrånvaron genom faktabaserat underlag

Ökad transparens
Digital tidredovisning  ökar inte bara produktiviteten, utan också medarbetarnas förtroende i och med transparensen i löneunderlaget. Medarbetaren har nämligen full insyn i de registreringar som ligger till grund för lönen och har alltid tillgång till en ”här och nu-överblick”. Dessutom blir löneutbetalningarna korrekta. Alla blir nöjda :-) 

Förenklad administration
Med systemstöd för löneprocessen förenklas även administrationen. Tid behöver inte längre registreras och kontrolleras manuellt. Endast det som avviker från den normala arbetstiden behöver godkännas av chefen. Lön- och frånvarodata finns tillgänglig i systemet i realtid. 

En tydligare översikt av sjukfrånvaron ger också faktabaserade beslutsunderlag som gör det möjligt för chefer eller HR att agera direkt och vidta åtgärder enligt exempelvis rehabiliteringsrutiner.

Utveckling kräver översikt
Handen på hjärtat: har du koll på vilka medarbetare som behöver stöd och kompetensutveckling? Ett Workforce Management-system hjälper dig som chef att få en bättre översikt över alla arbetsuppgifter och kvalifikationer. På så sätt får du ett bra affärsstöd och vet vad som är det optimala för hela organisationens utveckling – inte bara för en viss medarbetare eller avdelning.

Det finns som sagt fortfarande många svenska företag som använder sig av papper och penna eller Excel-ark som skapar ineffektiva och tröga manuella processer. Ju mer digitaliseringen påskyndas, desto mer tid kan du spendera på att fokusera på er kärnverksamhet och utveckla den! 

 

Testa vår Workforce Management-lösning här: 

SKAPA GRATIS TESTKONTO HÄR

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

4 vanliga myter om stämpelklockor

Tidrapportering

Stämpelklockor har funnits länge. Förr var klockorna mekaniska medan de idag är helt elektroniska och digitala. Det finns fortfarande många missförstånd och myter om stämpelklockorna då vissa tycker att det är ett omodernt sätt att registrera och hantera tid  och andra tycker klockorna är lika användbara som robotar.


Hur du implementerar en stämpelklocka så att medarbetarna blir nöjda

Tidrapportering

Ni kan börja med att ställa er frågan varför ni behöver en stämpelklocka? Svaret brukar oftast vara att man vill tidrapportera på ett enkelt sätt och samtidigt få snabb koll på att personalen kommer och går som de ska. 


5 sätt som gör er löneprocess mer modern

Tidrapportering, Löner

Av erfarenhet har vi på Timeplan en god inblick i den stora potential som finns för förbättringar och moderniseringar i löneprocessen hos många svenska företag. Arbetet behöver inte innebära stora organisatoriska förändringar eller dyra systeminvesteringar. Er löneadministrationen kan bli mer effektiv genom att ni ser över era rutiner och arbetsmoment och på så sätt få mer tid till...