I’d like to learn more about Campaign Creators!

Workforce Management - digitalisering av tidrapportering, schemaläggning och löneunderlag

Du har säkert hört ordet Workforce Management (WFM) nån gång och kanske undrat vad det faktiskt betyder i praktiken? WFM omfattar alla de aktiviteter som är nödvändiga för att skapa effektiva företag med effektiv arbetskraft.  En modern Workforce Management-lösning omfattar både mjukvara, tjänster och hårdvara för optimalt stöd av hela processen.

Många svenska företag använder sig fortfarande av pappersunderlag för schemaläggning, tidrapportering och löneberäkning. Genom att digitalisera hela processen, får ni korrekta löneutbetalningar, nöjdare medarbetare – och väldigt mycket tid till annat!

Med hjälp av ett Workforce Management-system kan ni optimera er produktivitet och uppnå besparingar genom att planera rätt personalresurser vid rätt tid och för rätt arbetsuppgift. Ett sådant här system säkerställer också ett korrekt och effektivt löneunderlag.

3 skäl till att digitalisera er personalhanteringsprocess: 

  • Mindre administration, mer affärsstöd och värdeskapande drift
  • Korrekta löner och transparens ökar medarbetarnas nöjdhet och förtroende
  • Snabbare insatser för att minska sjukfrånvaron genom faktabaserat underlag

Ökad transparens
Digital tidredovisning  ökar inte bara produktiviteten, utan också medarbetarnas förtroende i och med transparensen i löneunderlaget. Medarbetaren har nämligen full insyn i de registreringar som ligger till grund för lönen och har alltid tillgång till en ”här och nu-överblick”. Dessutom blir löneutbetalningarna korrekta. Alla blir nöjda :-) 

Förenklad administration
Med systemstöd för löneprocessen förenklas även administrationen. Tid behöver inte längre registreras och kontrolleras manuellt. Endast det som avviker från den normala arbetstiden behöver godkännas av chefen. Lön- och frånvarodata finns tillgänglig i systemet i realtid. 

En tydligare översikt av sjukfrånvaron ger också faktabaserade beslutsunderlag som gör det möjligt för chefer eller HR att agera direkt och vidta åtgärder enligt exempelvis rehabiliteringsrutiner.

Utveckling kräver översikt
Handen på hjärtat: har du koll på vilka medarbetare som behöver stöd och kompetensutveckling? Ett Workforce Management-system hjälper dig som chef att få en bättre översikt över alla arbetsuppgifter och kvalifikationer. På så sätt får du ett bra affärsstöd och vet vad som är det optimala för hela organisationens utveckling – inte bara för en viss medarbetare eller avdelning.

Det finns som sagt fortfarande många svenska företag som använder sig av papper och penna eller Excel-ark som skapar ineffektiva och tröga manuella processer. Ju mer digitaliseringen påskyndas, desto mer tid kan du spendera på att fokusera på er kärnverksamhet och utveckla den! 

 

Testa vår Workforce Management-lösning här: 

SKAPA GRATIS TESTKONTO HÄR

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Workforce Management - digitalisering av tidrapportering, schemaläggning och löneunderlag

Tidrapportering, Löner, Schemaläggning

Du har säkert hört ordet Workforce Management (WFM) nån gång och kanske undrat vad det faktiskt betyder i praktiken? WFM omfattar alla de aktiviteter som är nödvändiga för att skapa effektiva företag med effektiv arbetskraft.  En modern Workforce Management-lösning omfattar både mjukvara, tjänster och hårdvara för optimalt stöd av hela processen.


Vad är viktigt för din personal?

Personal

Tänk om vi visste exakt vad som krävdes för att minska personalomsättning på en arbetsplats?


Korttidspermittering - vad, varför och hur?

Information

I slutet av mars beslutade regeringen om förstärkt stöd under 2020 vid korttidsarbete så kallat korttidspermittering på grund av rådande coronavirus. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än ens ordinarie arbetstid, där arbetsbefrielse till viss del införs med stöd av ett kollektivavtal under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än vanligt.