I’d like to learn more about Campaign Creators!

Workforce Management - digitalisering av tidrapportering, schemaläggning och löneunderlag

Du har säkert hört ordet Workforce Management (WFM) nån gång och kanske undrat vad det faktiskt betyder i praktiken? WFM omfattar alla de aktiviteter som är nödvändiga för att skapa effektiva företag med effektiv arbetskraft.  En modern Workforce Management-lösning omfattar både mjukvara, tjänster och hårdvara för optimalt stöd av hela processen.

Många svenska företag använder sig fortfarande av pappersunderlag för schemaläggning, tidrapportering och löneberäkning. Genom att digitalisera hela processen, får ni korrekta löneutbetalningar, nöjdare medarbetare – och väldigt mycket tid till annat!

Med hjälp av ett Workforce Management-system kan ni optimera er produktivitet och uppnå besparingar genom att planera rätt personalresurser vid rätt tid och för rätt arbetsuppgift. Ett sådant här system säkerställer också ett korrekt och effektivt löneunderlag.

3 skäl till att digitalisera er personalhanteringsprocess: 

  • Mindre administration, mer affärsstöd och värdeskapande drift
  • Korrekta löner och transparens ökar medarbetarnas nöjdhet och förtroende
  • Snabbare insatser för att minska sjukfrånvaron genom faktabaserat underlag

Ökad transparens
Digital tidredovisning  ökar inte bara produktiviteten, utan också medarbetarnas förtroende i och med transparensen i löneunderlaget. Medarbetaren har nämligen full insyn i de registreringar som ligger till grund för lönen och har alltid tillgång till en ”här och nu-överblick”. Dessutom blir löneutbetalningarna korrekta. Alla blir nöjda :-) 

Förenklad administration
Med systemstöd för löneprocessen förenklas även administrationen. Tid behöver inte längre registreras och kontrolleras manuellt. Endast det som avviker från den normala arbetstiden behöver godkännas av chefen. Lön- och frånvarodata finns tillgänglig i systemet i realtid. 

En tydligare översikt av sjukfrånvaron ger också faktabaserade beslutsunderlag som gör det möjligt för chefer eller HR att agera direkt och vidta åtgärder enligt exempelvis rehabiliteringsrutiner.

Utveckling kräver översikt
Handen på hjärtat: har du koll på vilka medarbetare som behöver stöd och kompetensutveckling? Ett Workforce Management-system hjälper dig som chef att få en bättre översikt över alla arbetsuppgifter och kvalifikationer. På så sätt får du ett bra affärsstöd och vet vad som är det optimala för hela organisationens utveckling – inte bara för en viss medarbetare eller avdelning.

Det finns som sagt fortfarande många svenska företag som använder sig av papper och penna eller Excel-ark som skapar ineffektiva och tröga manuella processer. Ju mer digitaliseringen påskyndas, desto mer tid kan du spendera på att fokusera på er kärnverksamhet och utveckla den! 

 

Testa vår Workforce Management-lösning här: 

SKAPA GRATIS TESTKONTO HÄR

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Leda på distans? Så här gör du!

Personal, Ledarskap

Att gå från att leda människor på en arbetsplats i en fysisk miljö till att göra det på distans är självklart en utmaning. Det ställer högre krav på dig som ledare att skapa samhörighet, föra en god dialog och uppdatera medarbetarna om mål, status, information och förväntningar de behöver. 


7 vinster med ett helintegrerat personalhanteringssystem

Tips, Personal

Hur hanterar ni personaladministrationen på företaget där du arbetar? Har ni ett program för schemaläggning och ett annat för lön samt registrerar ni era tider i Excel? Vill ni jobba mer effektivt med mindre dubbelarbete som skapar en bättre översikt av verksamheten? 


5 tips för att implementera digital tidrapportering på bästa sätt

Tidrapportering

Ni har äntligen bestämt er för att börja använda ett digitalt tidrapporteringssystem! Anledningarna till detta kan vara många t.ex. att ni vill få en bättre översikt av medarbetarnas tider, en bättre inblick i hur ert företag faktiskt presterar, ni vill kunna fakturera mer tid eller så vill ni kanske helt enkelt förbättra och effektivisera era löneunderlag.