I’d like to learn more about Campaign Creators!

Tips för att fortsätta coronasäkra din arbetsplats

Sedan corona-pandemin bröt ut är det många som börjat arbeta hemifrån. Nu när alla sakta men säkert börjar gå tillbaka till kontoret är det fortfarande viktigt att du inte släpper på allt helt och går tillbaka till hur allt var innan. Utan det är nu fortfarande lika viktigt att du fortsätter coronasäkra din arbetsplats. Hur ska du då gå tillväga för att tillämpa detta?

Sen Covid-19 kom i början av 2020 har inget varit sig likt. Många samhällen världen över har i stort sett stängt ner till och från. Detta har i sin tur påverkat alla mer eller mindre, speciellt jobbmässigt. Hemarbete, färre resor, digitala möten och skärpta hygienrutiner är bara några exempel på hur Covid-19 förändrat vårt sätt att arbeta.

Sakta men säkert går vi, som tur är, mot ljusare tider och flera verksamheter börjar nu  öppna upp kontoren igen successivt. Trots att merparten av oss gillat att arbeta hemifrån och det fungerat bra är det också många som längtar efter att få återgå till det normala igen. Det är därför viktigt att se över arbetsmiljön och fundera på hur ni tillsammans kan minimera riskerna för smittspridningen på arbetsplatsen när fler är tillbaka då covid fortfarande finns kvar. 

Nedan har vi listat några välkända tips på åtgärder för en coronasäker arbetsplats att tänka på när medarbetarna ska återgå och ni blir betydligt fler på kontoret. 

1. Stanna hemma om du är sjuk
Att stanna hemma om du känner dig sjuk och att inte gå tillbaka till jobbet innan du är helt frisk är den viktigaste åtgärden för att minska riskerna för fortsatt smittspridning. Detta är viktigt att påminna alla om. 

2. Förbättrad hygien och städning 
Uppmana alla att fortsätta tvätta händerna noggrant och ofta. Se till så att det finns tvål, pappershanddukar och handsprit tillgänglig för alla medarbetare. Säkerställ också att alla lokaler städas ordentligt, dvs. rengör beröringsytor såsom handtag, tangentbord eller handfat ofta. Har ni städpersonal som städar på er arbetsplats? Det kan då vara bra utöka städrutinerna genom att t.ex. boka in en extra städning i veckan.

Städning av kaffemaskinen är något man lätt glömmer bort men som också används ofta under både fikapauser och övriga tider på arbetsdagen. Se därför kontinuerligt över denna och se till att den rengörs. 

3. Fikapaus på olika tider
Fikapauserna är för många dagens höjdpunkt och framför allt nu när fler och fler är tillbaka på arbetsplatsen. Att träffas i fikarummet och hänga med kollegorna är något de flesta har saknat under tiden som de har jobbat hemifrån. När arbetsplatser nu öppnar upp som vanligt igen är det många som ser fram emot att återuppta fikapauserna. Något som däremot inte bör göras på samma sätt som tidigare, åtminstone inte än. Här är några tips du kan tänka på vid fikapauserna:

  • Fika på olika tider för att undvika trängsel – t.ex. inför fikaschema
  • Tvätta händerna både före och efter fikat
  • Håll avstånd
  • Använd gärna engångsmuggar för kaffe, te eller annan dryck
  • Köp inplastade kakor, godis eller liknande

4. Möblera glesare på kontoret och mötesrum
Till en början med kan det vara bra att fundera hur arbetsmiljön ser ut - hur trångt har ni det på arbetsplatsen? Det är också värt att fundera på vad du som arbetsgivare kan göra på kort respektive lång sikt.

Om det finns möjlighet möblera med glesare avstånd mellan skrivborden för att hålla det rekommenderade avståndet. Där det inte går, sätt upp avskärmningar. I mötesrum kan det vara bra att se över om ni kan minska antalet bord och stolar eller också markera bord som inte får användas. Detta kan underlätta på många sätt men framför allt genom att medarbetarna kan känna sig mer säkra på arbetsplatsen.

Ett bra tips är också att skapa informationsskyltar med positiva budskap som uppmuntrar till förändring och påminner anställda att följa riktlinjerna på arbetsplatsen. Med t.ex. hur många personer som får använda mötesrummet och skylta upp med maxantal personer.

Andra råd att ta hänsyn till om ni har möjlighet:

  • Överväg personliga tangentbord, mus eller annan utrusning
  • Fundera på om du kan välja en annan tid att åka till jobbet så du slipper trängsel i kollektivtrafiken
  • Välj andra färdmedel till och från jobbet t.ex. cykla, gå eller bil
  • Sätt upp avskärmningar framför personal med daglig kundkontakt

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Vad är viktigt för din personal?

Personal

Att minska sin personalomsättning är det många chefer som vill. Dina anställda är det viktigaste du har! Vad är det egentligen din personal värderar högst och hur ska du som chef gå till väga för att tillgodose det?


Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor?

Personal, Ledarskap

Uppstår det ibland konflikter mellan dina medarbetare - som du inte riktigt vet hur du ska hantera eller ens blanda dig i? 


Så hanterar du en medarbetare som ofta är sjuk, vabbar, kommer sent eller har dålig attityd etc.

Personal, Ledarskap

Har du en medarbetare som ofta anmäler sig sjuk eller vabbar i sista sekund? Kommer ofta sent eller har en dålig attityd på jobbet? Du har säkert fått höra alla möjliga bortförklaringar till frånvaro från jobbet eller klagomål från övriga medarbetare att en specifik medarbetare sprider dålig attityd.

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska hantera dessa situationer på bästa sätt,...