I’d like to learn more about Campaign Creators!

Till dig som chef – sträva efter självledarskap och må bättre!

Trenden är tydlig - Sveriges chefer mår allt sämre. Mellan 2014 och 2019 har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa nästan tredubblats, enligt företagshälsovårdsföretaget Previas nygjorda studie bland 12 300 chefer. Kvinnor i chefsposition är hårdast drabbade, men medan en viss inbromsning syns för kvinnor år 2019 så ökade sjukskrivningarna bland män i chefsposition. Digitaliseringen må öppna många nya dörrar men bidrar samtidigt till att kraven på chefer ökar då möjligheten att vara tillgänglig numera är obegränsad. Det blir allt viktigare att stänga av, reflektera och att ge medarbetarna mer eget ansvar, så kallat självledarskap.

Självledarskap, vad är och hur funkar det?

Självledarskap betyder att medarbetare själva tar och får ett större ansvar för sin tid och utveckling och leder sig själva i allt större utsträckning. Självledarskap ger mer frihet till individen samtidigt som det bidrar till att skapa effektiva organisationer, där alla vet vad de ska göra och tar ansvar för hur de utför arbetet. Dock förutsätter detta att organisationen är öppen, har tydliga mål, väldefinierade roller, samt en tydlig och rak uppföljning. Att medarbetaren förstår vad hen ska göra, prioritera i vilken ordning och se till att hen får rätt förutsättningar att göra det. Något du och dina kollegor förmodligen redan gör varje dag, men hur får vi ett självledarskap att fungera i hela organisationen?

Självledarskap ställer krav på både chefer och medarbetare och som chef kan du börja med att skapa rätt förutsättningar i ditt ledarskap för att bli mer avlastad och på så sätt minska riskerna för psykisk ohälsa.

  • Våga säga nej 

    I takt med att vårt arbete hela tiden förändras och kraven på flexibla företag ökar behöver varje ledare skapa sig utrymme för att hänga med och utvecklas. Det är otroligt viktigt att prioritera återhämtning och ha tid för reflektion för att kunna vara en bra ledare långsiktigt och för att möjliggöra detta måste du våga säga nej till ytterligare ansvarsområden eller arbetsuppgifter.

  • Ge dina medarbetare rätt förutsättningar så du kan delegera 

    För att självledarskap ska fungera i praktiken behövs en bra kommunikation mellan dig och varje medarbetare gällande ramar för självledarskapet – vad innebär det kopplat till medarbetarens uppdrag? Vilka mandat har hen? Finns tydliga förväntningar och spelregler? Vad har de för mål och vision och hur bidrar hen till det? Det hjälper medarbetaren att prioritera och hålla fokus och du som chef kan delegera. Du behöver släppa mer och mer på ditt kontrollbehov och lita på dina medarbetare och på deras förmåga som kommer leda till att du faktiskt delegerar uppgifter, detaljstyr mindre och inte behöver lägga dig i deras arbete. Medarbetaren själv måste såklart få förtroendet att själv arbeta mer med uppföljning och rapporterar sedan det viktigaste och flaggar för problem till dig som chef.

  • Prioritera personlig utveckling 

    En annan förutsättning är just ledare och chefer som arbetat med sin egen personliga utveckling och är självledare. En självledande person är trygg i sina personliga värderingar och har förmåga att reglera sina känslor. Som självledare är du medveten om dina reaktioner, känslor, tankar, drivkrafter och vill även utveckla denna medvetenhet ännu mer. Du är också medveten om hur du påverkar och påverkas av andra samt har tillit till din förmåga att möta andra med närvaro och empati. En annan viktig förmåga är att känna medkänsla med sig själv. Självmedkännande chefer skapar en tryggare företagskultur där misslyckande ses som en möjlighet till lärande och utveckling. På så sätt blir medarbetarna mer effektiva, kreativa och kloka.

Ledarna behöver föregå med gott exempel, genom att tydligt kommunicera ut de viktigaste målen och stötta sina medarbetare i sitt självledarskap. Kom ihåg, du kan välja att jobba med ditt självledarskap eller så gör du som du brukar, men då händer inget nytt. Lycka till!   

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Vad är viktigt för din personal?

Personal

Att minska sin personalomsättning är det många chefer som vill. Dina anställda är det viktigaste du har! Vad är det egentligen din personal värderar högst och hur ska du som chef gå till väga för att tillgodose det?

 


Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor?

Personal, Ledarskap

Uppstår det ibland konflikter mellan dina medarbetare - som du inte riktigt vet hur du ska hantera eller ens blanda dig i? 


Så hanterar du en medarbetare som ofta är sjuk, vabbar, kommer sent eller har dålig attityd etc.

Personal, Ledarskap

Har du en medarbetare som ofta anmäler sig sjuk eller vabbar i sista sekund? Kommer ofta sent eller har en dålig attityd på jobbet? Du har säkert fått höra alla möjliga bortförklaringar till frånvaro från jobbet eller klagomål från övriga medarbetare att en specifik medarbetare sprider dålig attityd.

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska hantera dessa situationer på bästa sätt,...