I’d like to learn more about Campaign Creators!

Dagens olika generationer på arbetsplatsen - vad karaktäriserar dem?

Vi har aldrig haft så många olika generationer på arbetsmarknaden som nu. Detta beror på att vi blir allt äldre och har möjligheten att stanna kvar längre ute i arbetslivet. Just nu finns det fyra olika generationer på arbetsmarknaden och dessa presenterar vi nedan. Det kan dock vara svårt för en chef att hantera då det inte är lätt uppfylla alla olika krav och hålla alla motiverade, från den äldsta anställde till den yngsta. Att förstå de olika generationernas preferenser och krav på arbetsplatsen kan hjälpa dig i din ledarroll och hur du bör bemöta och hantera de olika generationerna för att skapa en bra arbetsplats för alla. Ha dock i åtanke att detta endast är en generalisering av de olika generationerna och det självklart finns personer som avviker från dessa mönster 😀

Baby boomers

Baby Boomers (födda 1946–1964) är den mest traditionella generationen på dagens arbetsmarknad. De påstås präglas av optimism, är vana vid hårt arbete och började sin karriär genom att använda teknik som skiljer sig avsevärt från dagens. De föredrar oftast muntlig och rak kommunikation med tydliga värderingar och uppskattar ärlighet och mod hellre än politisk korrekthet. Deras preferenser går inte alltid ihop med de generationers som följde dem, vilket kan skapa en problematik i samband med att arbetsmarknaden utvecklas bort ifrån vad de är vana vid. Här bör du som chef se till att de känner sig bekväma och hänger med i dagens utveckling då det är vanligt att Baby boomers gillar att arbeta i en traditionell kontorsmiljö och värdesätter stabilitet och trygghet högt på arbetsplatsen. På arbetsplatsen tros de föredra ett mer hierarkiskt arbetssätt där de vill belönas för deras hårda arbete genom befordran och nya positioner. De anser sig ofta mycket välförtjänta av högre positioner och den respekt de innehar.


Generation X
Generation X (födda ca 1965–1979) anses vara mer skeptiska och negativa till arbetsmarknaden, vilket kan bero på att de växte upp under en svår tid med hårt arbetande föräldrar som sällan var hemma. De såg den tidigare generationen förlora sina arbeten under 90-talets svåra lågkonjunktur trots löften om att deras hårda arbete och stora uppoffringar skulle förtjäna sig. Som en följd av detta tror de inte på att övertid och uppoffringar leder till en mer lyckad karriär utan de vill att karriären snarare som går framåt på grund av deras kompetens inte genom dess titel, ålder eller position. Denna grupp är de som oftast är högst representerade på arbetsplatsen idag då småbarnsåren är över och de har då en möjlighet att satsa mer på sin karriär. När det kommer till belöningar ser de helst förmåner som gynnar en bättre balans i livet.

Tre saker som kännetecknar Generation X:

  1. För Generation X anses tid som hårdvaluta och bara de mest nödvändigaste möten godtas
  2. Vill ha rak och tydlig feedback
  3. Vill ofta klara sig själv och har svårt att be om hjälp


Milleniums / Generation Y
Milleniums (födda ca 1980-1995) har växt upp i en allt mer digitaliserad värld där kommunikation lika gärna kan ske virtuellt som ansikte mot ansikte. Likt Generation X såg de sina föräldrar bli uppsagda trots hårt arbete och har därför inte samma lojalitet till företaget som sådant som Baby boomers. Detta gör att vid bristande arbetsförhållande kan de lätt tänka sig att byta arbete. De sägs ofta välja vänner och familj framför arbetet och vill ha mer makt över sina anställningsförhållanden. 

Generation Z
Generation Z (ca 1995-2012) är den yngsta generationen på arbetsmarknaden. De äldsta i denna generation är i början på sina karriärer medan majoriteten fortfarande studerar. Det är den enda generationen som inte upplevt en värld utan internet och från tidig ålder är vana vid att exponeras för mycket information, något som skapat en stor skepticism och oro om omvärlden.

De är vana vid mycket "fake-news" och ställer sig ofta kritiska till olika uttalanden och information de mottar. Det är en engagerad generation som vill skapa skillnad, speciellt när det kommer till frågor om miljö och jämställdhet, vilket oftast görs med hjälp av sociala medier men även olika sorters protester. Trots att de just kommit ut på arbetsmarknaden kan man ändå se vissa trender tex att de är inte allt för olika generationen milleniums.

4 saker som både Generation Z och Millenniums prioriterar högt vid val av arbetsplats:

  1. Kontinuerlig feedback - Generationerna är vana vid en direkt feedback något som påverkats av sociala medier, där de snabbt får feedback på deras olika inlägg. De förväntar sig lika snabb feedback från dig som chef och en kontinuerlig sådan också. Därför är ett bra tips att försöka ge mycket feedback och det ofta.
  1. Personlig utveckling - Den personliga utvecklingen är viktigt för dessa generationer. Se till att skapa utrymme för utveckling och ge de anställda en chans att utvecklas inom företaget.
  1. Hållbarhet och miljöfrågor - Generationerna har höga krav på att arbetsgivaren och arbetsplatsen arbetar för en mer hållbar framtid och engagerar sig i samhällsfrågor som är viktiga för planeten.
  1. Mobilitet- De värdesätter mobilitet och möjligheten att få jobba flexibelt är något som prioriteras högt.

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Vad är viktigt för din personal?

Personal

Att minska sin personalomsättning är det många chefer som vill. Dina anställda är det viktigaste du har! Vad är det egentligen din personal värderar högst och hur ska du som chef gå till väga för att tillgodose det?


Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor?

Personal, Ledarskap

Uppstår det ibland konflikter mellan dina medarbetare - som du inte riktigt vet hur du ska hantera eller ens blanda dig i? 


Så hanterar du en medarbetare som ofta är sjuk, vabbar, kommer sent eller har dålig attityd etc.

Personal, Ledarskap

Har du en medarbetare som ofta anmäler sig sjuk eller vabbar i sista sekund? Kommer ofta sent eller har en dålig attityd på jobbet? Du har säkert fått höra alla möjliga bortförklaringar till frånvaro från jobbet eller klagomål från övriga medarbetare att en specifik medarbetare sprider dålig attityd.

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska hantera dessa situationer på bästa sätt,...