I’d like to learn more about Campaign Creators!

Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor?

Uppstår det ibland konflikter mellan dina medarbetare - som du inte riktigt vet hur du ska hantera eller ens blanda dig i? 

Faktumet är att konflikter är normalt på en arbetsplats och behöver inte alltid betyda något negativt snarare att det finns stort engagemang hos medarbetarna och i arbetet. Vissa konflikter är dock oundvikliga och du som chef kommer förr eller senare behöva kliva in för att hjälpa dina medarbetare åt rätt riktning eller att lösa konflikten.

Om du inte gör det, kan en olöst konflikt skapa onödiga spänningar och irritationer i gruppen - vilket kan få medarbetarna att känna sig obekväma och mindre nöjda med arbetsplatsen. Som i sin tur kan leda till att gruppen kan prestera och bli mindre effektiva. 

Nedan har vi listat några tips hur du kan hantera konflikter på bästa sätt på din arbetsplats 😊

1. Uppmärksamma konflikten tidigt
Om du märker irritation och missnöje mellan medarbetarna - ta upp problemet direkt. Många chefer väljer tyvärr att undvika och hantera konflikter eftersom det är känslomässigt obehagligt och känner sig ofta osäkra och oförberedda för den här typen av uppgift. Men det brukar ofta resultera i att konflikten bara växer. Ju tidigare en konflikt hanteras desto bättre är förutsättningar att hitta en väg framåt.

2. Boka in ett gemensamt möte med de inblandade medarbetarna  
Separata möten är inte alltid den bästa lösningen, då det lätt kan skapa misstro hos dina medarbetare. Boka därför in ett gemensamt möte där var och en får chansen att ventilera sina känslor och åsikter på ett lugnt och behärskat sätt bakom stängda dörrar. Innan mötet börjar tydliggör mötets syfte och få medarbetarna att inse att det bästa är att lösa konflikten genom diskussion och förhandlingar. 

3. Identifiera problemet
Börja med att ställa klargörande frågor för att förstå det bakomliggande problemet till konflikten. Främst för att lösa den aktuella konflikten men också för att kunna veta hur ni ska göra om det uppstår en ny konflikt i framtiden. Klargör också för medarbetarna hur problemet påverkar deras individuella prestation och hur de övriga medarbetarna påverkas och hur detta mot förmoda kan påverka kunder i framtiden. 

4. Gå igenom tänkbara lösningar och blir överens om en lösning
När ni tillsammans har identifierat problemet, låtit varandra ventilerat era känslor och åsikter bör ni diskutera tänkbara lösningar. Ofta är båda medarbetarna skyldiga och det finns inget enkelt rätt eller fel. Ditt mål är att de ska lösa problemet, se därför till att båda är delaktiga i problemlösningen och be båda föreslå vad de tycker är den bästa lösningen.

När ni diskuterat möjliga lösningar, bestäm er för en lösning som båda medarbetarna känner sig nöjd över. Anteckna vad ni kommit fram till och vilka åtgärder ni behöver göra för att gå vidare. Kom också överens om hur ni gemensamt ska följa upp lösningen. 

5. Följ upp med fler möten
Planera in ett uppföljningsmöte några veckor framåt och stäm av hur det känns och hur det har gått. Fortsätt med gemensamt möte för att inte skapa misstro bland dina medarbetare. Om problemet kvarstår efter uppföljningsmötet finns det risk för att det påverkar verksamheten. Finns det möjlighet diskutera fram en ny lösning och börja om från början. Kvarstår problemet fortfarande - då bör du vara tydlig med att ytterligare åtgärder måste vidtas t.ex. en uppsägning. 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Vad är viktigt för din personal?

Personal

Att minska sin personalomsättning är det många chefer som vill. Dina anställda är det viktigaste du har! Vad är det egentligen din personal värderar högst och hur ska du som chef gå till väga för att tillgodose det?


Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor?

Personal, Ledarskap

Uppstår det ibland konflikter mellan dina medarbetare - som du inte riktigt vet hur du ska hantera eller ens blanda dig i? 


Så hanterar du en medarbetare som ofta är sjuk, vabbar, kommer sent eller har dålig attityd etc.

Personal, Ledarskap

Har du en medarbetare som ofta anmäler sig sjuk eller vabbar i sista sekund? Kommer ofta sent eller har en dålig attityd på jobbet? Du har säkert fått höra alla möjliga bortförklaringar till frånvaro från jobbet eller klagomål från övriga medarbetare att en specifik medarbetare sprider dålig attityd.

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska hantera dessa situationer på bästa sätt,...