I’d like to learn more about Campaign Creators!

Hur flexibel schemaläggning inom vården ger värde till medarbetare, patienter och hela organisationen

Den svenska sjukvården har länge varit underbemannad och personalbristen är utbredd. Hela 20 av 21 regioner redovisar i socialstyrelsens rapport att de har brist på grundutbildade sjuksköterskor. Den svenska sjukvården har under en längre tid varit pressad, men under covid-19 pandemin har sjukvården minst sagt varit enormt påverkade. Vissa yrken inom sjukvården har haft extremt långa skift med minimal vila medan andra fått se sina scheman nästan utraderade. Covid-19 har gjort att många operationer ställts in, därmed blir det också mindre att göra för vissa.

För att undvika kollaps när det är som mest kritiskt inom vården är schemaläggningen och bemanningsplaneringen ett viktigt verktyg.

Vad är flexibel schemaläggning?
Att ha ett flexibelt schema är en metod som tillåter chefer att bemanna efter organisationens behov och kompetens och som sedan tillåter medarbetarna att byta/välja skift som passar deras liv. Genom att använda ett verktyg som Timeplan blir det möjligt för chefen att se till att deras behov täcks samtidigt som medarbetarna blir nöjdare då de känner en möjlighet att påverka sina arbetstider.

För cheferna blir det en enklare planering med ett snabbare och tydligare sätt att se hur bemanningen kommer se ut, även om man inte alltid vet hur många patienter som förväntas dyka upp.

Flexibel schemaläggning inom vården
Det kan verka krångligt att få till en flexibel personalhantering när det gäller scheman och tid. Det handlar ju inte bara om att det ska vara rätt antal medarbetare på plats vid en specifik tidpunkt och plats, kompetenser och legitimationer spelar otroligt stor roll.

Idag finns utmärkta system som håller koll på kompetenser, geografisk position och legitimationer. System som också tillåter medarbetare att byta arbetspass med andra medarbetare som innehar tillåten kompetens/legitimation.

Flexibel schemaläggning leder till flera förbättringar, inte minst inom sjukvården som många gånger inte har det bästa ryktet för work-life-balance. Minskad stress, ökat välmående och mer förutsägbarhet inom planeringen leder till att vårdare kan ge bättre vård till patienter samtidigt som de själva jobbar på ett hållbart och långsiktigt sätt även vid stressade situationer.

Flexibel schemaläggning efter pandemin
När sjukvårdens bemanning återgår till pre covid-nivåer, finns det då anledningar att implementera flexibel schemaläggning? Självklart. Flexibla scheman är bra för både befintliga medarbetare, och för potentiella nyrekryteringar. Konkurrensen för kvalificerad och bra personal är stor inom sjukvården och det är viktigt för medarbetare att känna att deras arbetsplats värderar och kämpar för att deras anställda ska ha en bra arbetsmiljö och att de kan påverka sin arbetssituation.

Flexibel schemaläggning reducerar påfrestning på medarbetare och leder i sin tur till mindre utbrändhet, färre sjukanmälningar och nöjdare medarbetare. Ett naturligt resultat av detta är självklart att patienter får hjälp snabbare och får ett bättre bemötande.

Läs mer om hur Timeplan effektiviserar er bemanningsplanering med flexibel schemaläggning!

 

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Leda på distans? Så här gör du!

Personal, Ledarskap

Att gå från att leda människor på en arbetsplats i en fysisk miljö till att göra det på distans är självklart en utmaning. Det ställer högre krav på dig som ledare att skapa samhörighet, föra en god dialog och uppdatera medarbetarna om mål, status, information och förväntningar de behöver. 


7 vinster med ett helintegrerat personalhanteringssystem

Tips, Personal

Hur hanterar ni personaladministrationen på företaget där du arbetar? Har ni ett program för schemaläggning och ett annat för lön samt registrerar ni era tider i Excel? Vill ni jobba mer effektivt med mindre dubbelarbete som skapar en bättre översikt av verksamheten? 


5 tips för att implementera digital tidrapportering på bästa sätt

Tidrapportering

Ni har äntligen bestämt er för att börja använda ett digitalt tidrapporteringssystem! Anledningarna till detta kan vara många t.ex. att ni vill få en bättre översikt av medarbetarnas tider, en bättre inblick i hur ert företag faktiskt presterar, ni vill kunna fakturera mer tid eller så vill ni kanske helt enkelt förbättra och effektivisera era löneunderlag.