I’d like to learn more about Campaign Creators!

6 tips på hur du som ledare tacklar humör

Vi alla har dåliga dagar då precis allt verkar gå fel och då den största utmaningen verkar vara är att försöka hålla humöret och modet uppe. Som ledare och chef ställs du konstant inför olika utmaningar och beslut - till exempel att hantera olika relationer, förhålla sig till olika ramar och omständigheter, se till att resultat levereras samt att motivera och leda medarbetare och dessutom hela verksamheten i rätt riktning. Samtidigt som arbetsuppgifterna på ditt skrivbord bara växer och växer. Det är säkerligen  många som känner igen sig 😅

I dessa situationer det lätt att stressen tar över och att den också förs över på dina medarbetare. Det är därför mycket viktigt att du som ledare kan hantera stressade situationer på ett proffsigt sätt och inte ignorerar dem och även kunna hantera när dina medarbetare är i samma situation.

Här kommer 6 tips på hur du som ledare håller humöret uppe, motiverar dina medarbetare och även hjälper dem i liknade situationer. 

1. Behåll kontrollen
Du kan inte kontrollera vad dina medarbetare säger eller gör men däremot kan du styra hur du väljer att reagera, agera och hantera olika situationer som stressar dig eller ditt team och på så sätt påverkar humör.  Som ledare är det viktigt att behålla lugnet och ha ett brett perspektiv. Om ett problem uppstår och dina eller en medarbetares känslor bubblar över - fundera då på om det verkligen är rimligt att regera som du gör? Genom att bli medveten om dina känslor, känna in och fundera en extra gång när du blir irriterad el liknande är det lättare att ha kontroll över dem och inte låta dem påverka dig negativt så det går ut över dina kollegor. 

2. Ha empati 
Vi befinner oss alla ibland i situationer som gör oss okoncentrerade, svåra att få kontakt med eller som gör att vi blir stressade. Alla kan ha en dålig dag. Försök därför att sätta dig in i medarbetarens situation och ta personen åt sidan för att lyssna på vad hen har att säga innan du drar några förhastade slutsatser och visa att du tar deras känslor på allvar. I de flesta fall kommer det att ge en positiv effekt på situationen oavsett sådan. 

3. Koppla bort onödiga irritationsmoment och fokusera bättre
Det är inte alltid det lättaste att hitta fokus och behålla koncentrationen när man känner att stressen börjar smyga sig på. Jobbtelefonen ringer oavbrutet, kollegor drar i dig och mailkorgen plingar till hela tiden – och allt du vill och behöver göra är att fokusera på dina arbetsuppgifter.

Enkla medel som kan hjälpa dig att fokusera bättre:

  • Sätt din telefon på ljudlös eller "Stör ej" 
  • Avsätt tid för din mailkorg 
  • Var tydlig i din kommunikation om du behöver prioritera bland uppgifterna 
  • Reflektera över vilka tidstjuvar som påverkar dig mest och försök att göra en förändring 

4. Bryt negativa mönster
Humör smittar av sig, bra som dåligt. Om du själv är på ett dåligt humör, försök att minska spridningen av det och om en kollega verkar ha en sämre dag försök att muntra upp och inte dras med. Gör ditt yttersta som ledare för att lyfta dina medarbetare genom att säga något positivt eller peppande. Och det viktigaste av allt i din roll - beröm och se dina medarbetare för deras arbete och insatser - både individuellt och i grupp.

5. Använd humor
Det är viktigt att vi vågar skratta, skämta och ha kul på arbetsplatsen. Dessvärre känns det vanligt  att många chefer förknippar just humor och skoj på jobbet som oseriöst och som påverkar negativt. Det är ju snarare tvärtom - Med humor som ett av dina verktyg kan du vinna dina medarbetares förtroende då du tydligt visar att det finns en äkta (och rätt rolig🤓) människa bakom den professionella rollen som chef. Humor är också värdefullt när du behöver lätta på spänningen i en situation och när man skrattar tillsammans uppstår ofta en familjär och vänskaplig känsla som leder till öppenhet, ärlighet och tillit 🙌

6. Avsluta dagen på rätt sätt
När dagen är slut se över din ”att göra”-lista. Det kännas naturligt att se över den i början av varje arbetsdag men faktum är att det är minst lika viktigt att kika på den i slutet av dagen. Detta för att få en överblick om vad du har hunnit med och inte och utifrån det kunna planera nästkommande arbetsdag. 

Använd även sista timmen för de arbetsuppgifter som du inte hunnit med under dagen, som att t.ex. kika igenom mejlen en sista gång.

Hur vi sedan avslutar dagen på kontoret är minst lika viktigt som när vi kommer. Vi säger hej då till alla - Det gör både dig och dina kollegor gott i slutet av en lång och intensiv arbetsdag.

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Vad är viktigt för din personal?

Personal

Att minska sin personalomsättning är det många chefer som vill. Dina anställda är det viktigaste du har! Vad är det egentligen din personal värderar högst och hur ska du som chef gå till väga för att tillgodose det?


Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor?

Personal, Ledarskap

Uppstår det ibland konflikter mellan dina medarbetare - som du inte riktigt vet hur du ska hantera eller ens blanda dig i? 


Så hanterar du en medarbetare som ofta är sjuk, vabbar, kommer sent eller har dålig attityd etc.

Personal, Ledarskap

Har du en medarbetare som ofta anmäler sig sjuk eller vabbar i sista sekund? Kommer ofta sent eller har en dålig attityd på jobbet? Du har säkert fått höra alla möjliga bortförklaringar till frånvaro från jobbet eller klagomål från övriga medarbetare att en specifik medarbetare sprider dålig attityd.

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska hantera dessa situationer på bästa sätt,...