I’d like to learn more about Campaign Creators!

5 tecken som tyder på att ni behöver ett schemaläggning- och tidrapporteringsprogram

Många verksamheter är beroende att på något sätt registrera tid och lägga upp scheman för de anställda. Personalhantering är något som man ständigt behöver arbeta med, och med ett bra schemaläggning- och tidrapporteringsprogram blir jobbet avsevärt lättare. Du kan få hjälp med tidrapportering, schemaläggning, lönehantering samt kommunikation för ert företag. Men hur vet en egentligen när företaget är i behov av ett sådant program? Nedan listar vi fem tecken som tyder på att ni behöver det! 

1. Under eller överbemannade

Hur skulle de se ut med en restaurang utan servitörer, sjukhus utan vårdpersonal eller en lagerlokal utan lagerarbetare? Dessa branscher är några av många som ständigt är i behov av personal för att gå runt. Detta gör det extra viktigt att ha koll på hur många som behöver schemaläggas varje dag för att skapa en bra balans i företaget och i planeringen. Man vill varken vara underbemannade eller stå där med onödig arbetskraft som inte behövs. Genom att använda sig av ett bra schemaläggningsprogram får man en tydlig överblick på medarbetarnas scheman som lätt kan regleras utefter behov. 

2. Medarbetarna har ingen tydlig överblick över schemat

Planera är något vi alla gör för att hitta tid för våra prioriteringar. Att inte veta hur man jobbar den närmaste tiden minimerar dock möjligheten till planering. Kanske tackar man nej till saker bara på grund av ovissheten kring hur man jobbar. Detta blir ett hinder i medarbetares vardag och bygger även upp en irritation på arbetsplatsen. Genom att lägga scheman i god tid och ge dina kollegor tillgång till det digitalt kan de lätt planera sin vardag utefter det. Oavsett var de befinner sig kan de lätt plocka upp mobilen för att göra en snabb koll.

3. Det finns ingen bra plattform att kommunicera på

Dina medarbetare behöver komma i kontakt med dig som chef snabbt, kanske på grund av sjukdom eller familjesituation. Hur gör de då? 

Kontaktvägen ska aldrig behöva vara ett hinder för medarbetarna att nå dig. Att inte ha en bra kommunikationsväg försvårar inte bara arbetet utan resulterar ofta i missförstånd och konflikter på arbetsplatsen. Detta i sin tur påverkar folks prestation och förmågan att utföra ett bra jobb. Att ha en bra plattform där du och dina kollegor kan kommunicera är oerhört viktigt för både företaget och dina medarbetares välmående. Det underlättar också för dig som arbetsgivare som slipper ha kolla på alla nummer och kontakter i mobilen. Ge de bästa förutsättningarna för bra kommunikation och dialog på företaget. Bra kommunikation skapar bra relationer och en härlig arbetsplats. 

4. Medarbetare är utbrända

Personer i din personal har dykt upp på jobbet i flera dagar och inte sett riktigt stabil ut. Det blir tydligare och tydligare att det handlar om utbrändhet. Hur lätt är det för dem att ansöka om ledighet eller sjukskriva sig?

Det är ditt ansvar som chef att se till att det råder en bra mental hälsa på arbetsplatsen och se till att personal som är i behov av tid från jobbet ska kunna ansöka om det på ett så smidigt sätt som möjligt. Sätt inte personalens mentala hälsa på spel. Med ett bra schemaläggningssystem som tillåter ledighetsansökningar kan de lätt gå in och begära ut ledighet för att få tid till att vila upp sig. Låt inte personalen komma in utbrända bara för att ledighetsansökan blev ett hinder. 

5. Medarbetare klagar på felaktig eller utebliven lön

Det finns ingen bra ursäkt att medarbetare får felaktiga eller uteblir löner. Alla är beroende av sin lön. Det är ju den som utgör den faktiska anledningen till varför vi alla jobbar. Lönefel kan göra att dina anställda inte blir betalda för övertid, betalda för tid de inte jobbat eller får ut lönen för sent. Denna problematik kommer reflektera sig på företaget. Bara genom att skicka ut rätt lön i tid kan spara dina medarbetare mycket onödig irritation. Skaffa ett schemaläggningssystem som erbjuder bra lönehantering och minimerar risken för lönefel så har du också större chans till glada och motiverade medarbetare! 

 

Prova Timeplan här!

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

6 tips på hur du som ledare tacklar humör

Tips, Personal, Ledarskap

Vi alla har dåliga dagar då precis allt verkar gå fel och då den största utmaningen verkar vara är att försöka hålla humöret och modet uppe. Som ledare och chef ställs du konstant inför olika utmaningar och beslut - till exempel att hantera olika relationer, förhålla sig till olika ramar och omständigheter, se till att resultat levereras samt att motivera och leda medarbetare och dessutom hela...


5 tecken som tyder på att ni behöver ett schemaläggning- och tidrapporteringsprogram

Tidrapportering, Löner, Schemaläggning,

Många verksamheter är beroende att på något sätt registrera tid och lägga upp scheman för de anställda. Personalhantering är något som man ständigt behöver arbeta med, och med ett bra schemaläggning- och tidrapporteringsprogram blir jobbet avsevärt lättare. Du kan få hjälp med tidrapportering, schemaläggning, lönehantering samt kommunikation för ert företag. Men hur vet en egentligen när...


Leda på distans? Så här gör du!

Personal, Ledarskap

Att gå från att leda människor på en arbetsplats i en fysisk miljö till att göra det på distans är självklart en utmaning. Det ställer högre krav på dig som ledare att skapa samhörighet, föra en god dialog och uppdatera medarbetarna om mål, status, information och förväntningar de behöver.