I’d like to learn more about Campaign Creators!

5 böcker som hjälper dig bli en bättre butikschef

Att vara en bra butikschef är absolut en utmaning. Det är viktigt att du inte nöjer dig med hur du är i ditt ledarskap utan det är alltid nödvändigt att utvecklas, som det kända ordspråket säger "Om du inte utvecklas så avvecklas du". Nedan följer några boktips som vi på Timeplan tagit del av genom åren inom området. Dessa böcker bör läsas under koncentration, det är alltså inte litteratur som ska användas som ett sömnpiller. Anteckna gärna medan du läser för bästa resultat! 


Uppdrag butikschef: Att leda i butik

Sverige har tiotusentals butikschefer. Ändå saknas det för närvarande litteratur om butikschefens arbete när det kommer till ledarskap och personalansvar. Boken bygger delvis på ett aktuellt forskningsprojekt inom ledarskap och medarbetarskap för svensk handel. Syftet med den här boken är att fylla denna kunskapslucka. Vad innebär det att ha en ledande roll i branschen  och hur lyckas man som butikschef? 

Boken är skriven av tre män som studerat företagsekonomi och socialpsykologi vid Högskolan i Skövde. Thomas Andersson är en av författarna, han är biträdande professor i företagsekonomi. Han ägnar sig åt forskning samt undervisar i ledarskap, medarbetarskap och utvecklingsarbete. Sedan har vi Ali Kazemi är även han biträdande professor fast inom socialpsykologi. Han är författare och har skrivit en del böcker och artiklar inom ledarskap, välbefinnande och rättvisa i arbetslivet. Sist har vi professor Stefan Tengblad inom företagsekonomi som även han har författat en del böcker och artiklar fast inom chefens arbete, medarbetarskap och Human Resource Management.


Lönsam affär: Framgångsfaktorer för butik

Denna boken är främst för butikschefer och andra som arbetar inom detaljhandeln. Den handlar om hur man får lojala medarbetare, butiker som kunderna inte vill lämna, ger specifika tips om hur du kan öka den personliga försäljningen och olika sätt att kvalitetssäkra din butik – så att den blir lönsam över tid. För detaljhandeln räcker det inte längre att öppna dörren på morgonen, ta ut pengar och betjäna kunder. Numera måste du erbjuda mer: inspiration, överraskningar, kunskap och nätverkande. Detta är en rolig utmaning som detaljhandeln har framför sig. 

Författaren heter Torbjörn Elbe och är försäljningschef på Pocket Shop. Han har varit delaktig i företagets utveckling genom att ta den från 2 butiker till den stora kedjan det är idag. Han har varit verksam inom detaljhandeln hela sitt yrkesliv och har därmed fått en bred kunskap i de flesta områden inom retail, både i Sverige och internationellt. 


Börja göra - en handbok i ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation

Denna boken handlar om att göra rätt saker för att öka engagemang, arbetsglädje, välmående och arbetsprestation. Boken är skriven utifrån perspektiven medarbetarskap, ledarskap och medarbetarkommunikation. Man får ta del av konkreta tips kring hur man stöttar individer, team och organisationens utveckling. Hållbara resultat är något som över tid ökar hela organisationens engagemang och det ger möjlighet för fler människor att öka sitt välmående och sin prestation. 

Det är tre personer som författat “Börja göra”. Niklas Delmar har mycket erfarenhet av ansvarstagande ledarbetarskap och medarbetarskap. Johan Book har lång erfarenhet och har jobbat mycket med ledarutveckling, teamutveckling och förändringsledning. Emma Egnell är expert på kommunikation främst med fokus på medarbetarkommunikation. 

Trevlig läsning!

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Vad är viktigt för din personal?

Personal

Att minska sin personalomsättning är det många chefer som vill. Dina anställda är det viktigaste du har! Vad är det egentligen din personal värderar högst och hur ska du som chef gå till väga för att tillgodose det?

 


Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor?

Personal, Ledarskap

Uppstår det ibland konflikter mellan dina medarbetare - som du inte riktigt vet hur du ska hantera eller ens blanda dig i? 


Så hanterar du en medarbetare som ofta är sjuk, vabbar, kommer sent eller har dålig attityd etc.

Personal, Ledarskap

Har du en medarbetare som ofta anmäler sig sjuk eller vabbar i sista sekund? Kommer ofta sent eller har en dålig attityd på jobbet? Du har säkert fått höra alla möjliga bortförklaringar till frånvaro från jobbet eller klagomål från övriga medarbetare att en specifik medarbetare sprider dålig attityd.

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska hantera dessa situationer på bästa sätt,...