I’d like to learn more about Campaign Creators!

3 tips som förbättrar och effektiviserar er internkommunikation

Kämpar du som många andra också med kommunikationen i din verksamhet?

Nyckeln till att växa framgångsrikt som företag är bland annat fungerande och effektiv internkommunikation. Trots detta faktum är den dagliga kommunikationen i större arbetslag mycket lättare sagt än gjort, vilket många chefer och HR-personal lätt kan skriva under på. Att förmedla viktig information internt till medarbetare varannan vecka kan vara effektivt, men att hålla de anställda uppdaterade dagligen kan verka som en tuff och nästan omöjlig uppgift.

Alla medarbetare har olika personligheter och preferenser för hur de kommunicerar och tar emot information. Därför är det extra viktigt att hitta ett sätt som fungerar för alla i verksamheten. Frågor kring kommunikationen som var, när och hur är såklart relevanta. 

Här kommer 3 tips för dig som chef för att förbättra er kommunikation internt. 

1. Definiera och tydliggör roller
När för många människor är i oklara och otydliga roller kan det orsaka förvirring och problem för dina anställda och din verksamhet. Om ansvaret inte är tydligt och dessutom uppdelat på fler personer blir medarbetarna osäkra på vilken chef de ska vända sig till för eventuella frågor och problem som dyker upp.  Det blir helt enkelt svårt för medarbetarna att ha koll på vem som ansvarar för vad. 

När ledarskapet och ansvar blir tydligt och roller fastställs blir det betydligt lättare att ha rätt anställda på rätt plats. B
örja därför med att skapa detaljerade arbetsbeskrivningar för varje chef och anställd som sedan också granskas och uppdateras med jämna mellanrum. De anställda får då också en bättre förståelse för sitt eget ansvar och sin roll och gör det möjligt för dem att veta exakt vad du som chef förväntar dig av dem och vem de ska vända sig till. Det skapar trygghet och ökar också er förmåga att agera snabbare i olika situationer.

2. Bygg starkare relationer med dina medarbetare
En anställds uppfattning om sina kollegor har en direkt effekt på hur de kommunicerar med varandra. Genom att bygga en god relation med dina anställda och stärka banden de sinsemellan ökar chanserna för en bättre kommunikation.  

Ett sätt att lära känna dina medarbetare bättre är att ha kaffemöten eller luncher med dina anställda oftare. Att lära känna varandra utanför verksamheten uppmuntrar dina anställda att dela med sig mer av sina personliga sidor och man lär känna varandra bättre. Under dessa tillfällen kan du också dela och diskutera positiv och konstruktiv feedback kring medarbetarnas prestation och resultat för att motivera och leda dem i rätt riktning. Och glöm inte att be om feedback tillbaka! 

3. Sätt tydliga mål
Att säkerställa att alla i verksamheten jobbar mot samma mål är avgörande för effektiv internkommunikation. När dina anställda vet att det arbetar mot tydliga och mätbara mål är de  mer benägna att ta mer ansvar i sin roll. Att ha mätbara mål ger anställda ett syfte med sin insats, oavsett tjänst. 

Med dessa tre tips kan er verksamhet kommunicera effektivare internt, agera snabbare och förhoppningsvis växa i rätt riktning 😍 - tillsammans. 

 

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Dagens olika generationer på arbetsplatsen - vad karaktäriserar dem?

Vi har aldrig haft så många olika generationer på arbetsmarknaden som nu. Detta beror på att vi blir allt äldre och har möjligheten att stanna kvar längre ute i arbetslivet. Just nu finns det fyra olika generationer på arbetsmarknaden och dessa presenterar vi nedan. Det kan dock vara svårt för en chef att hantera då det inte är lätt uppfylla alla olika krav och hålla alla motiverade, från den...


Utmattningssyndrom - vår tids vanligaste folksjukdom

Personal

Utbrändhet eller utmattningssyndrom är numera en av de vanligaste anledningar till varför människor sjukskrivs från sina arbeten - vi talar därför om vår tids vanligaste folksjukdom. All stress är inte farlig, men att utsättas för långvarig stress kan vara skadligt för oss. Det är i samband med den långvariga stressen som psykiska och fysiska besvär kan uppkomma. Detta blogginlägg beskriver...


6 tips på hur du som ledare tacklar humör

Tips, Personal, Ledarskap

Vi alla har dåliga dagar då precis allt verkar gå fel och då den största utmaningen verkar vara är att försöka hålla humöret och modet uppe. Som ledare och chef ställs du konstant inför olika utmaningar och beslut - till exempel att hantera olika relationer, förhålla sig till olika ramar och omständigheter, se till att resultat levereras samt att motivera och leda medarbetare och dessutom hela...