I’d like to learn more about Campaign Creators!

3 steg för bästa onboardingen av nyanställda

Visste du att onboarding-processen kan vara avgörande för hur väl en medarbetare kommer att lyckas och trivas på arbetsplatsen? Med en välplanerad onboarding-process ökar chansen att behålla nyanställda och påverkar deras engagemang och prestationsförmåga positivt. En bristande process kan däremot leda till tidiga uppsägningar som skapar hög personalomsättning - se därför dina anställda som en investering och ge dem de bästa möjliga förutsättningarna för att stanna. 

Under onboarding-processen ska nyanställda lära känna företaget och på sikt bli en värdefull medarbetare i teamet. Om varje nyanställd får ett bra första mottagande kommer de bli produktiva snabbare och kan på så sätt bidra inom fler områden i verksamheten. Det innebär att de kommer att engagera sig tidigare, vilket ökar både arbetsglädjen och viljan att göra ett bra jobb. Skapa därför rätt förutsättningar för dina nyanställda med hjälp av att ge dem rätt verktyg för sin nya roll. Det är viktigt att skapa bra processer med fokus på tydlighet, inkludering och kommunikation. 

Vad är då viktigt att tänka på för att lyckas med en onboarding-process för nyanställda? Nedan har vi listat tre effektiva steg 😍 Ta gärna del av vår digitala checklista längst ner i artikeln också!

1. Håll kontakten 
Oavsett om den nyanställda börjar om tre dagar eller tre månader är det viktigt att hålla kontakten från att medarbetaren har skrivit på anställningsavtalet och fram till första arbetsdagen. Det är ett fint sätt att visa att ni är glad över att hen ska bli en i teamet samt att börja bygga en långvarig relation som kollegor.

Se till så att den nya medarbetaren vet vem som kommer att vara närmsta chef som personen kan vända sig till om hen har några frågor eller undrar över något. Berätta också hur första introduktionsveckan kommer att se ut mer detaljerat så personen vet vad hen kan förvänta sig sin första arbetsvecka. Förbered också en översiktsplan över hur de kommande månaderna kommer att se ut. 

Har ni en inplanerad AW eller konferens? Se till att bjuda in den nyanställda till alla sociala sammanhang 😀 Uppmana även din nuvarande personal att ta kontakt med den nya kollegan på LinkedIn och du som närmaste chef kan skicka ett välkomstmejl någon dag innan personen börjar.

2. Säkerställ allt de praktiska
Det är både pirrigt och spännande att börja på ett nytt arbete och om den nyanställde får en förberedd och strukturerad onboarding-process skapas lojalitet och förtroende tidigt. 

Det kan vara bra att börja med att göra en plan för vem som gör vad på företaget så att den nya medarbetaren får en bild av hur organisationen är uppbyggd och vem hen ska vända sig till med vilka problem och eventuella frågor som uppstår. Meddela sedan nuvarande personal att en ny kollega börjar och när så att alla är uppdaterade. 

Se till så att utrustning finns på medarbetarens plats såsom dator, telefon, nycklar, personalkort, passerkort, namnskylt och inloggningsuppgifter till alla konton dvs. allt som behövs de första dagarna.

Förbered gärna några arbetsuppgifter som medarbetaren kan ta tag i om det skulle bli några luckor i introduktionsschemat. Det kan också vara en fördel att utse en mentor även om du som chef kommer vara ansvarig för introduktionen. Kalla det vad ni vill; mentor, handledare, fadder m.m., en erfaren kollega som är bekant med vilka problem och frågor som man brukar stöta på som ny och som medarbetaren kan vända sig till om hen behöver hjälp med något. Oskrivna regler/rutiner i t.ex. lunchrummet eller kanske bara behöver tipsa på bästa lunchrestaurangerna i närheten. 

3. Boka in regelbundna avstämningsmöten
Målet med onboarding är att er nya medarbetare snabbt ska känna sig bekväm i sin nya roll och med arbetsuppgifterna men framför allt trivas och känna sig motiverad sin första tid hos er. Bästa sättet att veta om ni har lyckats med det är såklart att fråga personen. Boka därför in regelbundna avstämningsmöten för att veta vad nya medarbetaren önskar mer av eller vad som funkat bra och mindre bra. Löpande avstämningar kommer att ge er löpande feedback och ni kan agera direkt på eventuella brister och förbättringsmöjligheter.

Kom ihåg - en lyckad onboarding-process börjar redan vid första kontakten och pågår tills den nya medarbetaren kommit in i sin nya roll på företaget. Nyckeln till en lyckad onboarding-process är att göra aktiviteter som engagerar den nyanställda, det skapar arbetsnöjdhet och långa anställningar. 

Ladda ned vår checklista och använd som en lathund för att inte missa viktiga steg i er onboarding-process 😍

LADDA NER CHECKLISTA!

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Vad är viktigt för din personal?

Personal

Att minska sin personalomsättning är det många chefer som vill. Dina anställda är det viktigaste du har! Vad är det egentligen din personal värderar högst och hur ska du som chef gå till väga för att tillgodose det?


Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor?

Personal, Ledarskap

Uppstår det ibland konflikter mellan dina medarbetare - som du inte riktigt vet hur du ska hantera eller ens blanda dig i? 


Så hanterar du en medarbetare som ofta är sjuk, vabbar, kommer sent eller har dålig attityd etc.

Personal, Ledarskap

Har du en medarbetare som ofta anmäler sig sjuk eller vabbar i sista sekund? Kommer ofta sent eller har en dålig attityd på jobbet? Du har säkert fått höra alla möjliga bortförklaringar till frånvaro från jobbet eller klagomål från övriga medarbetare att en specifik medarbetare sprider dålig attityd.

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska hantera dessa situationer på bästa sätt,...