I’d like to learn more about Campaign Creators!

3 saker medarbetare hellre vill ha än högre lön

Om du skulle be dina medarbetare att arbeta gratis är risken stor att de skulle avstå erbjudandet. Men om vi bortser från det vi redan vet - nämligen att en högre lön är den starkaste motivationen för dina medarbetare så är det långt ifrån allt som dina medarbetare önskar på en arbetsplats. Dagens medarbetare förväntar sig mer i utbyte av sitt arbete än bara en hög lön. 

Låt oss därför titta närmare på tre drivkrafter som också spelar stor roll för dina medarbetare för att de ska känna sig inspirerade och motiverade varje dag på jobbet.

1. Känna en mening med sitt arbete
När de flesta medarbetare når en viss punkt i karriären vill de ofta känna att det gör mer än att bara utföra arbetsuppgifter för pengar. I det långa loppet är det viktigare att de känner att de gör en meningsfull inverkan på jobbet än en högre lön. 

Under pandemin har t.ex. den meningsfulla känslan ökat bland fler medarbetare, efter att ha sett de fantastiska insatserna från vården. Dagens medarbetare överväger att omvärdera sina karriärval för att hitta en mening, då det på något sätt vill skapa en befintlig roll och utforska karriärmöjligheter. En skicklig medarbetare kan alltså lämna sin arbetsplats om hen inte kan se vilken meningsfull inverkan deras roll har på verksamheten. 

Men vad kan du som chef göra för att se till så att dina medarbetare känner att deras jobb är mer meningsfullt och målmedvetet? Börja med att samla ditt team för att öppet diskutera om vilka arbetsuppgifter respektive medarbetare tycker är roligt att göra på jobbet. När du har den informationen kan du omfördela och omforma både arbetsuppgifter och roller inom företaget på ett sätt som säkerställer att varje medarbetare förblir produktiva och målmedvetna. 

Det är viktigt att dina medarbetare förstår vilken roll de spelar in i din verksamhet. Ju mer inverkan en medarbetare har desto mer sannolikt är det att de känner sig delaktiga, behövda och kommer att aggregerar företagets framgångar med sina egna.

2. Gemenskap på arbetsplatsen
Du och dina medarbetare spenderar ungefär hälften av er vakna timmar på jobbet. Att göra det, utan en känsla av gemenskap, kommer så småningom att bära på de flesta. Om du vill behålla dina medarbetare måste du kunna ge en känsla av gemenskap där människor kan njuta av att spendera så mycket tid. 

Ett sätt att öka gemenskapen på jobbet är att göra aktiviteter tillsammans, både på och utanför jobbet. Det ökar inte bara arbetsglädjen och trivseln på arbetsplatsen, det leder också till ett bättre samarbete och bidrar till en sundare arbetsbelastning eftersom medarbetare som trivs och mår bra tenderar att ställa upp för varandra. Aktiviteter att göra kan t.ex. vara en återkommande fredagsfika och en AW med jämna mellanrum. Om en medarbetare trivs socialt på jobbet kan det i flesta fall få medarbetaren att prestera bättre arbetsmässigt. 

3. Möjligheter för utveckling på arbetsplatsen 
Även om en löneförhöjning, en mening med sitt arbete och go gemenskap spelar stor roll, är utveckling den mest bidragande faktorn när det kommer till att motivera dina medarbetare. Du vet säkert själv hur tråkigt det kan vara att komma till ett jobb dag ut och dag in och aldrig känna att du utvecklas eller lär dig något nytt. Det är viktigt ha ett jobb som ger autonomi dvs. låter dina medarbetare använda sina styrkor och främja sitt lärande och sin utveckling.

Därför är det viktigt av dig som chef att skapa utvecklingsmöjligheter såsom utbildning och utveckling inom deras roll i verksamheten. Genom att utbilda dina medarbetare visar du dem att det är viktigt för verksamheten, att du ser deras potential och att det finns utrymme för utveckling inom deras roll. Som chef eller ledare är det ditt ansvar att göra allt du kan för att säkerställa att din verksamhet är i den bästa formen för att trivas och känna sig målmedveten. 

Vi hoppas ovanstående punkter har gett dig mer förståelse för vad dina medarbetare behöver mer än bara en högre lön, för att hjälpa dig att se till så de känner sig inspirerade och motiverade på jobbet varje dag. Sammanfattningsvis behöver du inte enbart vara beroende av löneökningar för att försöka motivera dina anställda. Att skapa delaktighet, visa uppskattning, skapa glädje och framför allt investera tid i dina medarbetare är saker som kommer att ge direkt påverkan på engagemanget.

Dela på sociala medier

Fortsätt läsa

Vad är viktigt för din personal?

Personal

Att minska sin personalomsättning är det många chefer som vill. Dina anställda är det viktigaste du har! Vad är det egentligen din personal värderar högst och hur ska du som chef gå till väga för att tillgodose det?


Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor?

Personal, Ledarskap

Uppstår det ibland konflikter mellan dina medarbetare - som du inte riktigt vet hur du ska hantera eller ens blanda dig i? 


Så hanterar du en medarbetare som ofta är sjuk, vabbar, kommer sent eller har dålig attityd etc.

Personal, Ledarskap

Har du en medarbetare som ofta anmäler sig sjuk eller vabbar i sista sekund? Kommer ofta sent eller har en dålig attityd på jobbet? Du har säkert fått höra alla möjliga bortförklaringar till frånvaro från jobbet eller klagomål från övriga medarbetare att en specifik medarbetare sprider dålig attityd.

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska hantera dessa situationer på bästa sätt,...